Da li je Petrović, ljekar po struci, zaboravio da postoji Fond solidarnosti „Duša djece“, ili je u pitanju nešto drugo, od njega nećete saznati jer se ne javlja na telefon.

Sve se desilo tokom rasprave o nacrtu budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu, koji će biti upućen na javnu raspravu. Gradonačelnik se požalio da je skupštinska većina, predvođena SNSD, umanjila doznake na budžetskim pozicijama tekućih vanrednih pomoći za bolesnu djece i odrasle.

“Upravo sa ovih pozicija je skupštinska većina predvođena SNSD umanjila ove doznake građanima, iako znamo da nam se djeca liječe pomoću SMS poruka, jer Republika Srpska nema sistemsko rješenje kada je u pitanju liječenje bolesne djece, ali mogli smo čuti da su pojedini odbornici sa sramotnim diskusijama bili upravo protiv ovakvih odluka ili protiv pomoći domaćinstvima u kojima se dese požari ili čiji su članovi socijalno ugroženi”, rekao je, između ostalog, Petrović, a ta izjava se može pročitati i na zvaničnom sajtu Grada Bijeljina.

Predsjednik gradske Skupštine, Aleksandar Đurđević, kaže da je gradonačelnik tokom sjednice izašao na konferenciju za medije.

“Mislim da je to rekao. Javilo mi se još nekoliko ljudi povodom toga. Srpska jedina ima na sistemski način riješeno to pitanje. Ne znam da ima druga zemlja u okruženju koja ima fond solidarnosti koji plaća liječenje za djecu u inostranstvu. Što se gradonačelnika tiče, bitno je samo da pljuje, da napada, a da li je to tačno, to mu je u drugom planu. Ali, bitno je da se pravi neka predstava, negativna priča i atmosfera, i to je tako dvije godine. Sada pogotovo, od opštih izbora pa naovamo”, kaže Đurđević za Srpskainfo.

Gradonačelnik Petrović nije odgovarao na pozive novinara. Petrović je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio sa prosječnom ocjenom 9,37, a trenutno je na postdiplomskim doktorskim studijama na Univerzitetu u Novom Sadu.

Fond osnovan 2017.

U JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, poznatijeg kao Fond solidarnosti „Duša djece“, nisu željeli da se upuštaju u komentarisanje izjave Petrovića. Samo su uputili javnost da se upozna sa njihovim radom, između ostalog i putem zvanične internet stranice https://fondsolidarnosti.com/.

Fond je osnovan krajem 2017. u Republici Srpskoj s ciljem da se u skladu sa Zakonom o Fondu solidarnosti prikupljaju dodatna finansijska sredstva kako bi se omogućila dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu, kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, niti u drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisan ugovor.

Trenutno stanje na računu Fonda je 15.776.675 KM, a do sada je odobreno 801 rješenje za finansiranje liječenja mališana. Akcije prikupljanja pomoći porodicama bolesne djece putem SMS poruka ne isključuju pomoć Fonda i nemaju ništa s novcem koga odobrava Fond solidarnosti.

Procedura za plaćanje liječenja

Procedura za plaćanje liječenje dece sastoji se od pet koraka. Prvo roditelj ili drugi zakonski zastupnik djeteta podnosi zahtjev Fondu, zatim

Komisija za dodjelu sredstava razmatra dostavljenu dokumentaciju i donosi stručni nalaz, ocjenu i mišljenje, kao i prijedlog o dodjeli sredstava.

Potom direktor Fonda, na osnovu prijedloga o dodjeli sredstava, priprema prijedlog rješenja o dodjeli sredstava i isti, uz dokumentaciju dobijenu od Komisije, dostavlja Upravnom odboru Fonda solidarnosti na razmatranje i davanje saglasnosti.

Četvrti korak je da UO daje saglasnost na dostavljeni prijedlog, a posljednji da direktor na osnovu saglasnosti UO donosi konačno rješenje o dodjeli novca.