Linta je naveo kako ne postoje dokazi da je na srpskoj strani postojao udruženi zločinački poduhvat o prisilnom uklanjanju Bošnjaka, a kamoli namjera o njihovom fizičkom uništenju.

– Sudske presude Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde su duboko nepravedne, jer su zasnovane na lažima, neistinama, i kao takve ne mogu nikada biti prihvaćenje od strane srpskog naroda – ocijenio je Linta.

On je naglasio da “bošnjački političari, intelektualci i crkveni dostojanstvenici treba da znaju da insistiranjem na lažnom mitu da se u Srebrenici desio genocid nanose veliku štetu vlastitom narodu”.

– Krajnje je vrijeme da se u interesu pravde, srpskog i bošnjačkog naroda i čitavog svijeta snagom argumenata razobliči neosnovanost optužbi i presuda Međunarodnog suda pravde i Haškog trubunala da je u Srebrenici tobože izvršen genocid nad Bošnjacima – istakao je Linta u pisanoj izjavi za javnost.

Linta je naveo da presude Haškog tribunala, kojima su Radovan Karadžić, general Ratko Mladić i još jedan broj lica osuđeni za genocid, nisu zasnovane na čvrstim dokazima i činjenicama već na lažnim izjavama određenog broja svjedoka iz reda bošnjačkog naroda i drugih.

– Zbog toga je potrebno da se ustanovi novi međunarodni mehanizam koji bi preispitao sve izrečene presude – smatra Linta.

Prema njegovim navodima, u Srebrenici se u julu 1995. godine desio zločin, koji se, prema definiciji međunarodne Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida iz 1948. godine, apsolutno ne može smatrati genocidom.

On je ocijenio da samo prava istina o događajima u Srebrenici od 1992. do 1995. godine može biti temelj za izgradnju povjerenja između Srba i Bošnjaka.