Prema Lavrovu, Vašington nastoji ne samo da oslabi Rusiju, već i da oslabi EU kao konkurenta SAD.

On je istakao da savremena Evropa, koju predstavlja EU, gubi svoju nezavisnost ili one znake nezavisnosti koje je nekada imala i potpuno se pokorava stavovima koje nameću SAD.

“To uključuje i oblast ekonomskih sankcija, odbijanje ruskog uvoza i uništavanje logističkih i finansijskih lanaca za čije su uspostavljanje bile potrebne decenije”, dodao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, ako se uporede sankcije koje su evropske države uvele Rusiji i Belorusiji i one koje su uvele SAD, vidi se da suštinski Vašington za sebe pokušava da ublaži situaciju i to u područjima koja bi mogla naneti štetu njihovoj ekonomiji.

“Ipak, i oni imaju negativan efekat od svog delovanja, ali Evropa trpi mnogo više”, naglasio je Lavrov.