Foto: screenshot

Njegov naslednik, sadašnji šef diplomatije Sergej Lavrov, u izjavi za „Prvi kanal“ je rekao da su Rusiju veoma često, tokom poslednjih godina, optuživali kako se okreće od Zapada i orijentiše ka Istoku.

„Primakov je postao ministar, a to se desilo posle toga kada smo se, tokom 90-ih godina, okrenuli od svih, osim od Zapada, a ka Zapadu smo se orijentisali kao neko ko moli da nas prime u taj svet koji je, kako se govorilo, predstavljao trijumf liberalne demokratije i kraj istorije. A pod krajem istorije se, prema Fukujami, podrazumevalo da više nikakvih konkurenata zapadnom svetu u svetu nema, niti može biti. Primakov je Ministarstvo spoljnih poslova dobio u takvoj situaciji u kojoj su odnosi, praktično, sa svim ostalim državama, osim retkih izuzetaka, bili hladni i bio je prinuđen da pravi korake u veoma ograničenim uslovima, kada je zadata inercija bila prozapadna. On je veoma dobro razumeo i shvatao da se održiva politika može voditi samo na osnovu realnosti u savremenom svetu i predvideo je realnost multipolarnosti, kada će se u svetu pojaviti novi centri ekonomskog rasta, finansijske moći i shodno tome i političkog uticaja“, rekao je ruski ministar inostranih poslova.

Multipolarni svet je realnost

Lavrov dodaje da su se takvi centri pojavili i da je sada multipolarni svet objektivna realnost koja se odvija pred našim očima, ali da treba da budemo svesni da će taj proces biti istorijski i dug.

„Primakov je sve to predvideo u situaciji koja za mnoge tada nije bila očigledna, ali je baš on predložio početak saradnje u vidu trougla Rusija, Indija i Kina, takozvani RIK. Taj trougao je napravljen i on nastavlja da postoji. Ove godine je održan osamnaesti sastanak ministara spoljnih poslova, a RIK je postao preteča naprednog udruživanja novog tipa — BRIKS-a. To je izvor multipolarnosti i multipolarne diplomatije. Pet zemalja sa različitih kontinenata koje imaju jedinstven pristup svetskoj ekonomiji i svetskoj politici. Time je već, po meni, Evgenije Maksimovič upisao svoje ime u svetsku istoriju i pored toga, ti principi svetske politike koji su bili formulisani paralelno sa koncepcijom multipolarnosti, sada predstavljaju osnovu koncepcije spoljne politike Ruske Federacije u svim njenim formama, uključujući i onu iz 2016. godine“, rekao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije dodaje da ti principi označavaju pre svega tvrdu odbranu nacionalnih interesa, ali bez ulazaka u konfrontaciju, pragmatizam i mnogostranost, koja podrazumeva spremnost za saradnju sa svakom zemljom iz bilo kog dela sveta, ako postoji obostrana spremnost da se to uradi na osnovama međusobnog uvažavanja. Ako se radi na tim principima, možemo da ostvarimo rezultate koji odgovaraju interesima naših država i naroda, dodao je Lavrov.