On je novinarima u Beogradu rekao da je to krajnje delikatna tema i da govori o nečemu što je najsvetije i najkomplikovanije – “odnosu prema našoj djeci”.

“Utoliko je Davor Dragičević kao pojava više od običnog fenomena, on se bori za pravdu u okviru jedne države, a mi vrlo dobro znamo da su pravda i zakon dva pojma koji najčešće nemaju veze jedni s drugim”, istakao je Kusturica.

On je dodao da je važno da se narod identifikuje sa bolom tog čovjeka, ali da, s druge strane, postoji “čitava opcija koja je političke prirode i koja je izvor nevolje”, napomenuvši da je u zemljama bivše Јugoslavije ostao niz nerazjašnjenih ubistava – od političara do novinara.

Kusturica je ocijenio da je, međutim, ovaj slučaj komplikovaniji jer je riječ o mladom životu, dok istovremeno država brani sebe, što je prirodno, jer se pojavljuje niz ljudi koji je svojim djelovanjem dovode u pitanje.

“Mislim da to više rade ta takozvana opozicija, odnosno takozvani sistem obaveštajnih službi koji, ovog puta bih rekao, nije takozvani, vrlo dobro je organizovan i zna do kraja kako da isplanira dezintegraciju bilo kojeg pokušaja da se država očuva”, istakao je Kusturica.

Kusturica je napomenuo da između pravde i zakona postoji “ogromna rupa” i to je tako u cijelom svijetu.

“U ovom slučaju smrt djeteta je to što cijelu stvar čini krajnje komplikovanom. Nadam se da će taj čvor da razriješe, a da će država da bude ono što treba da bude, odnosno da uradi ono što mora da uradi – da u ime zakona štiti sebe, a pravdu pronalazi. Nadam se brže nego što je do sada bilo”, naglasio je Kusturica.