“Fond je u saradnji sa Vladom Republike Srpske donio ovu odluku upravo iz razloga da bi svi građani, čak i neosigurani, za vrijeme pandemije bili rasterećeni briga u vezi sa troškovima liječenja, što nije slučaj u drugim zemljama u regionu i svijetu. Na ovaj način Republika Srpska još jednom pokazuje da je socijalno odgovorna, te da je briga za građane na prvom mjestu”, naglasio je Kusturić.
On je napomenuo da to ne znači da su obveznici uplate doprinosa oslobođeni plaćanja ove obaveze, već redovna uplata doprinosa u ovoj situaciji, nije uslov da bi građanin dobio zdravstvenu uslugu.
Pored ove mjere, Fond zdravstvenog osiguranja u potpunosti finansira zdravstvenu zaštitu za oboljele od virusa korona za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje.
“Primjera radi, Fond u potpunosti finansira bolničko liječenje oboljelih od kovida 19, što podrazumijeva kompletnu bolničku njegu, uključujući lijekove i sve ostalo što je dostupno u bolnicimama Republike Srpske za oboljele od virusa korona”, pojasnio je Kusturić u izjavu za Srnu.
Prateći aktuelnu epidemiološku situaciju, Fond je proširio paket prava za oboljele od virusa korona, te je svim osiguranicima koji su preležali infekciju, na preporuku ljekara, omogućena produžena medicinska rehabilitacija u trajanju od 28 dana, a po potrebi i na obnovu banjskog liječenja.
“Uvođenjem ovog prava cilj nam je da osiguranici i nakon dobijanja virusa korona imaju što kvalitetniju zdravstvenu njegu kako bi se što prije i u potpunosti oporavili i vratili svojim radnim i drugim svakodnevnim aktivnostima”, naglasio je Kusturić.
On je naveo da je Fond u skladu sa finansijskim mogućnostima zajedno sa svim mjerama Vlade Republike Srpske veoma odgovorno reagovao u pandemiji i za svoje osiguranike napravio značaj iskorak kako bi dodatno unaprijedili zdravstveni sistem i zdravstvenu zaštitu učinili mnogo kvalitetnijom.
“Sve ovo bilo je moguće zbog činjenice da je Fond za četiri godine smanjio svoje obaveze za 220 miliona KM i trenutno iznose 340 miliona KM. Takođe, adekvatnim finansijskim upravljanjem izmijenjenja je i struktura obaveza sa kratkoročnih na dugoročne tako da je danas Fond likvidan i skoro da nemamo dospjelih dugovanja ili se plaćanja kreću u roku od 30 dana od dana valute”, istakao je Kusturić.
Osim toga, dodao je on, Fond je, zahvaljujući Vladi Srpske, značajno povećao finansijske ugovore sa zdravstvenim ustanovama za ovu godinu koje su u odnosu na prošlu veće za više od 60 miliona KM.
“Tako da danas imamo situaciju da javne zdravstvene ustanove ne kasne sa uplatom doprinosa za zdravstvene radnike, što nije bio slučaj u prošlosti, uprkos pandemiji. To je veliki iskorak koji je prvenstveno Vlada Republike Srpske, zajedno sa Fondom, uradila u ovoj godini”, naglasio je Kusturić.
On je podsjetio da Vlada Srpske cijelu godinu od kada traje pandemija virusa korona finansira i medicinska sredstva i zaštitnu opremu za šta je izdvojeno dodatnih 50 miliona KM.
Tako je Fond, navodi Kusturić, bio ovlašten od Republičkog štaba za vanredne situacije da sprovodi javne nabavke zaštitne i medicinske opreme, te su zdravstvene ustanove, zahvaljujući tome, dobro snabdjevene neophodnom opremom za rad i to za narednih tri do šest mjeseci.
“Pored toga, Republički štab za vanredne situacije sredinom avgusta ponovo nas je ovlastio da za potrebe zdravstvenog sistema dodatno nabavimo zaštitnu i medicinsku opremu. Tako da bi tokom ove sedmice trebalo da stigne još deset miliona troslojnih zaštitnih maski, osam miliona rukavica, te druge zaštitne robe, jer ne želimo ništa da prepustimo slučaju, svjesni da se od ove pošasti možemo zaštiti samo ako čuvamo naše zdravstvene radnike i naš zdravstveni sistem”, ukazao je Kusturić.
On je napomenuo da se nesmetano sprovode sve ostale aktivnosti Fonda od nabavke lijekova, medicinskih sredstava, finansiranje liječenja izvan Republike Srpske i dugo, iako već sada postoji otežana proizvodnja lijekova u svijetu, ali što je najvažanije finansiranje tih lijekova više nije prepreka.
“Vlada Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja učiniće sve što je do institucija da obezbijede finansijsku stabilnost i kvalitet zdravstvene zaštite. Ostaje da se svi individulano solidarišemo i maksimalno pridržavamo svih donesenih mjera, a zdravstevni sistem će se i dalje boriti da prevaziđe ovu situciju koja je izazov i za najbogatije zemlje”, poručio je Kusturić.
Govoreći o naknadi plata za vrijeme privremene sprečenosti za rad, Kusturić je istakao da je Fond na prijedlog resornog ministarstva uvrstio u šifarnik dijagnoza dvije nove kao što su sumnja na kovid 19 i oboljeli od ove bolesti.
On je podsjetio da za bolovanja do 30 dana poslodavac isplaćuje platu iz svojih sredstava, dok za bolovanja duža od 30 dana Fond neto platu refundira poslodavcima.
“Platu za vrijeme bolovanja do 30 dana isplaćuje poslodavac u rasponu od 70 do 90 odsto u skladu sa opštim aktima poslodavca, bilo da je u pitanju virus korona ili bilo koje drugo oboljenje ili stanje, sumnja na koronu i slično. Za bolovanja duže od 30 dana neto platu nadoknađuje Fond, i to 70 odsto neto plate, osim u slučajevima zaraznih bolesti, kao što je sada slučaj sa koronom, te bolovanja prouzrokovana transplantacijom, kada nadoknađujemo 90 odsto neto plate”, pojasnio je Kusturić.
On je dodao da je porodični ljekar, na osnovu procjene zdravstvenog stanja pacijenta, nadležan za propisivanje bolovanja do 30 dana.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime