Nakon dijagnostičkog elektrofiziološkog ispitivanja srca obično se nastavlja terapijska procedura radio-frekventna-ablacija – zahvat koji omogućava trajno izlječenje nepravilnog rada srca.

Ovakva tri zahvata juče su obavljena na UKC-u Republike Srpske, čime je kompletirano liječenje kardioloških pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Time će se smanjiti i liste čekanja.

“Bitno je reći da su neki poremećaji ritma srca maligni i neki put prvi znak bolesti bude smrt. Tako da to daje na značaju dijagnostici i tretmanu pacijenata, tim prije što liječenje ovih pacijenata uspješnom procedurom je trajno i prestaje potreba za lijekovima”, rekao je Dragan Unčanin, šef Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaja srčanog ritma.

“Otvaranje sale je kruna moderne kardiologije, koju sada imamo kompletiranu u UKC za sve građane, koji su zbog ovih intervencija morali da idu u druge centre, poput Instituta za kardiovaskularne bolesti na Dedinju”, ističe Tamara Kovačević Preradović, načelnik Klinike za kardiologiju UKC Srpske.

Iako je UKC danas dobio moderni centar sa savremenom opremom, iz Instituta poručuju da će i dalje biti podrška svim pacijentima.

“Ima ekipa ljudi koja će ove procedure raditi i ubuduće. Učenje i dalje traje, pa se u naredne dvije godine može očekivati da se i najkompleksniji poremećaji rada srca mogu raditi u Banjaluci”, kaže Dejan Kojić, elektrofiziolog, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

“Kao generalni direktor UKC danas sam presrećan, jer puštamo u rad salu elektrofiziologije, koja će doprinjeti poboljšanju zdravlja stanovnika Republike Srpske”, naveo je Vlado Đajić, direktor UKC Republike Srpske.

Iz godine u godinu bilježi se sve veći broj kardioloških pacijenata.

Statistika kaže da od poremećaja srčanog ritma u određenoj životnoj dobi pati oko dva odsto populacije. Puštanje u rad sale za elektrofiziologiju srca doprineće smanjenju stope smrtnosti od poremećaja ritma srca.