Foto: RTRS

List navodi da se prijava protiv Zvizdića odnosi na zloupotrebu položaja i ovlaštenja, a Ćibe nesavjestan rad u službi jer je kao direktor Kancelarije za zakonodavstvo morao znati da je nezakonit prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve.

Odluka koja je usvojena 5. avgusta suprotna je Zakonu o finansiranju institucija BiH i odluci o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza za period jul-septembar, a u prilog tome ide i činjenica da je Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara u tehničkom mandatu dalo negativno mišljenje na tu odluku.

U kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara u tehničkom mandatu nisu odgovorili na pitanje da li su upoznati o krivičnoj prijavi, ali su istakli da Zvizdić nije sam donio odluku.

“Odluku je donio Savjet ministara /u tehničkom mandatu/ kao kolektivni organ i za nju su glasali svi ministri, uključujući i ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevandu”, rekla je Amela Mulavdić, savjetnik za medije u kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara u tehničkom mandatu.

Prema Zakonu o finansiranju institucija BiH, ukoliko budžet ne bude usvojen do 31. marta, dozvoljeno je realizovati samo sredstva neophodna za funkcionisanje institucija BiH, ali su spornom odlukom sredstva dodijeljenja i vjerskim zajednicima, sportskim klubovima i za kapitalne projekte određenih opština.

Iz prijave je vidljivo da je sporna i sama dodjela sredstava opštinama Lopare /40.000 KM/, Sokolac /110.000 KM/, Hadžići /30.000/ i Novi Grad Sarajevo /30.000 KM/ iz budžetske rezerve, budući da je članom 17 Zakona o finansiranju institucija BiH jasno propisano kome se mogu dodijeliti ta sredstva.

“Dodjela sredstava opštinama kao upravnim nivoima koji se finansiraju iz budžeta ne bi bila dozvoljena ni da je budžet za tekuću godinu usvojen”, navodi se u prijavi.

Iz nekoliko izvora u Savjetu ministara “Nezavisnim novinama” potvrđeno je da je i prije sjednice na kojoj je usvojena sporna odluka bilo riječi o tome da je ona nezakonita jer su institucije BiH na privremenom finansiranju, ali i zbog toga što se novac iz budžetske rezerve dodjeljuje opštinama.

Ministarstvo finanisija i trezora u Savjetu ministara u tehničkom mandatu dalo je negativno mišljenje na prijedlog odluke o odobravanju 600.000 KM iz budžetske rezerve, koliko je prvobitno bilo planirano da se podijeli, ali da je na kraju taj iznos smanjen jer se ispostavilo da je raspoloživo svega 557.450 KM.

Nakon što je konstatovano da nema dovoljno novca, odluka je izmijenjena na 450.000 KM, a sporno je to što je od Ministarstva ponovo zatraženo mišljenje na taj iznos, naknadno – 7. avgusta, i to dva dana poslije usvajanja odluke.

“Na izmijenjeni iznos za isti sadržaj odluke zatraženo je mišljenje nakon njenog donošenja, ne prije, kako to zakon propisuje”, navodi se u prijavi protiv Zvizdića i Tužilaštvu BiH predlaže da se od Suda BiH zatraži određivanje privremene mjere kojom bi se spriječila realizacija nezakonite odluke i time zaštitio budžet institucija BiH.