“Evidentno je da oni u sarajevskoj kotlini nikako ne mogu da uvide da njihove stavove i to što govore, ne poštuje, ne uvažava i ne primjenjuje niko čim se izađe iz te sarajevske kotline – bilo da krenete prema Istočnom Sarajevu ili Mostaru, nebitno je”, rekao je Kovačević za Srnu.

Komentarišući zaključke koje je danas usvojio Glavni odbor SDA, a koji su dijelom usmjereni protiv Republike Srpske, Kovačević je rekao da to što oni u sarajevskoj kotlini govore ne vrijedi nigdje osim samo u toj njihovoj kotlini.

“Iz svega onoga što su oni rekli jasno je da se mi ne slažemo, ama baš oko ničega. Kako je moguće da oni toliko govore o tome da žele da žive sa Srbima i Hrvatima u jednoj državi, a da se ne slažu ni sa čim što Srbi i Hrvati misle, i da ne poštuju ništa što oni misle i govore da im je bitno”, rekao je Kovačević.

Na optužbe o navodnoj diskriminaciji Bošnjaka u Republici Srpskoj, Kovačević je rekao da bi Srbi bili izuzetno srećni kada bi bili diskriminisani na taj način u Federaciji BiH, i kada bi u svakom izbornom ciklusu mogli da izaberu svog potpredsjednika, a srpske stranke da izaberu dovoljno poslanika da mogu da formiraju minimalno poslanički klub u Parlamentu FBiH.

“To je nemoguće i položaj srpskog naroda u FBiH je takav da Srbi tamo danas nisu, nažalost, u mogućnosti čak ni da pređu izborni cenzus i da izaberu jednog poslanika u Parlamentu FBiH, a da oni redovno za potpredsjednika FBiH biraju nekoga iz bošnjačkih političkih stranaka”, rekao je Kovačević.

Na zamjerke Glavnog odbora SDA u vezi sa formiranjem komisije za Srebrenicu, Kovačević je rekao da je raniju komisiju, takođe, osnovala Republika Srpska, odnosno njene institucije i da je na osnovu toga bilo potpuno legitimno da povuče njen izvještaj i sada formira novu međunarodnu komisiju.

“Vjerujem da mnogo više vjeruju ljudima koji dolaze iz Izraela, Njemačke i Francuske nego ljudima iz Republike Srpske koji su bili u prethodnoj komisiji, tako da možemo očekivati i da će oni prihvatiti same rezultati rada ove komisije”, rekao je Kovačević.

Glavni odbor SDA smatra da je formiranje komisija Vlade Republike Srpske o Srebrenici i Sarajevu jedan u nizu pokušaja da se “političkim uticajem izmijeni istina o genocidu i ratnim zločinima u BiH”, a da su povratnici u Srpsku izloženi “trajnoj institucionalnoj antidejtonskoj diskriminatorskoj politici i praksi”.

U još jednom od zaključaka koji se bavi Republikom Srpskom, Glavni odbor SDA navodi da se izloženost povratnika Bošnjaka i Hrvata “trajnoj institucionalnoj antidejtonskoj diskriminatorskoj politici i praksi” naročito ispoljava “sprečavanjem” povratka, zapošljavanja u javnim institucijama, negiranjem genocida i zločina, uskraćivanjem prava na obrazovanje i onemogućavanjem slobodnog imenovanja maternjeg jezika, te “svjesnom radikalizacijom političkih prilika putem javnih istupa najviših zvaničnika Srpske”.