Ambasador Pamer u svom odgovoru pokušava da diskvalifikuje legitimno izabranog predsjednika zemlje u kojoj službuje kao ambasador i koja je primila njegov agreman. To je neprimjereno za ambasadora jedne visokocivilizovane zemlje kao što je Austrija, koja je još i članica Evropske unije”, istakao je Košarac u izjavi za Srnu.

On je naglasio da začuđuje da ambasador jedne zemlje, sa kojom BiH i Republika Srpska imaju odlične odnose, u obraćanju javnosti povodom pisma koje mu je uputio predsjednik Dodik, poziva investitore iz Austrije da ne investiraju u BiH, odnosno Republiku Srpsku.

“Posao svakog ambasadora, posebno ako dolazi iz zemlje Evropske unije, je da radi suprotno i da podstiče investitore iz svoje zemlje da ulažu u zemlju u kojoj službuju. Nakon ovakvih izjava ambasadora Pamera, koje ruše sve diplomatske norme ponašanja, lidere iz Evropske unije ne treba da čudi zašto je podrška evropskim integracijama u BiH na niskom nivou s obzriom na činjenicu da se ovako ponaša ambasador zemlje koja je članica Unije”, istakao je Košarac.

On je upitao Pamera da li u svom obraćanju predsjedniku Dodiku iznosi lični stav ili stav austrijske Vlade.

“Mislim da je ovo pitanje sasvim na mjestu”, rekao je Košarac, dodavši da čisto sumnja da je to stav austrijske vlade.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbio je susret sa austrijskim ambasadorom Martinom Pamerom, jer je kao diplomatski predstavnik Austrije u BiH činio sve da do željene saradnje ne dođe.