1. da donese zabranu javnog okupljanja na otvorenom i u zatvorenom prostoru

2. da štampa i distribuira obaveštenja o covid19 virusu (korona) sa brojevima telefona koje treba odmah

3. da propiše obavezu objavljivanja teksta obaveštenja svim sredstvima javnog informisanja (agencijama, novinama, portalima i televizijama)

4. da propiše obavezu svim televizijama da emituju posebne emisije sa preciznim objašnjenjima o samom virusu, preventivi i postupanju u slučaju sumnje, kako bi se sprečila panika i širenje lažnih vesti

5. da propiše obavezu potpune kućne izolacije ljudi koji dolaze iz zaraženih područja

6. da obaveže lokalne samouprave da građanima koji se nalaze u kućnoj izlolaciji obezbedi nesmetano funkcionisanje (nabavka namirnica i svega što im je potrebno)

7. da donese odluku o privremenom zatvaranju svih predškolskih i školskih ustanova i fakulteta na minimum tri nedelje

8. da obezbedi kontrolisano snabdevanje maskama, pre svega zdravstvenih radnika, zaposlenih na graničnim prelazima kao i svih ostalih primarno ugroženih kategorija stanovništva

9. da preporuči svim preduzećima da omoguće zaposlenima da rade od kuće u narednom period, kao i da donese sve ostale neophodne mere po uzoru na one koje su donete u zemljama EU, kao i u zemljama Zapadnog Balkana.