“Kad pojedinac tvrdi da je Napoleon, onda ga smatraju ludakom. Ali ako imate desetine hiljada ljudi koji tvrde da su nešto drugo, što je, takođe, izmaštani objekt, dakle da su Crnogorci, a ne Srbi, onda se to smatra nečim što je legitimno”, rekao je Koprivica za “Sputnjik”.

Koprivica je ukazao da ljudi koji danas tvrde da nisu Srbi, oni danas nisu ni Crnogorci, nego je to neka nova nacija – montenegrini, dukljani, koji su “izumljeni sa strane”, na čemu je radio Vatikan, ali je ključnu ulogu odigrala Kominterna.

“Komunisti su bili ti iz čije ideologije je iznedreno to novo crnogorstvo. Kad su došli na vlast 1945. godine, onda je ta kominternovska, odnosno habzburška i vatikanska ideologija po sili snage postala zvanična i 1948. godine imate popis stanovništva na kome niko nije bio pitan šta je po nacionalnosti, već su administrativno ljude u Crnoj Gori upisivali kao Crnogorce”, ukazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, vremenom je vaspitanje činilo svoje i već 1961. godine su se javili ljudi koji su počeli nacionalno da se izražavaju kao Crnogorci.

On je rekao da je situacija sa onim koji se nazivaju Crnogorci donekle slična sa situacijom islamizovanih Srba.

Koprivica je ocijenio da je pitanje sudbine “identiteta rasrbljenih Crnogoraca” tjesno povezano sa sudbinom Srba u Crnoj Gori.

“Ako Srbi u Crnoj Gori budu opstali, ako im Srbija bude pomagala mnogo više nego što je od 2006. godine, onda postoje i mnogo veći izgledi da se i montenegrini prizovu pameti”, rekao je on.