Komentar Istinomera

“To sad ima svojih dobrih strana, a ima i loših. Dobre strane su te da će deo tih ljudi i da ostaje u Srbiji, da ćemo time lošu demografsku situaciju makar malim delom da popravimo, malim delom samo. Ali ima i lošu stranu, zato što, ako Srbija, koja je prvi put pretekla Bosnu i Hercegovinu ili je sada u egalu po platama, preteći će je za 50 evra za mesec ili dva meseca… Penzije su već značajno više nego u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Postoji opasnost da jedan deo, pre svega, srpskog življa dolazi u većem broju u Srbiju. Onda morate da gledate da što snažnije podržavate i Republiku Srpsku u ekonomskom smislu i saradnja sa predsednikom Dodikom je pokazala da to možemo da radimo, da bi nam naš narod ostao, da se sačuvaju naša ognjišta u Republici Srpskoj.“

Dakle, sve u svemu, Vučić je hteo da kaže kako nama dobro ide, imamo velike plate i značajno veće penzije, otvaramo fabrike, pa će Srbi iz BiH, a naročito RS, da pohrle u Srbiju, a onda će Republika Srpska biti u problemu, zbog čega bi Srbija trebalo ekonomski da pripomogne.

Realnost je, međutim, malo drugačija. Prema podacima Agencije za statisitku BiH, prosečna neto plata za jun 2018. godine, u toj zemlji iznosila je 872 konvertabilne marke (447 evra). Za isti mesec neto plata u Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, bila je 49.226 dinara (417 evra). Dakle, Srbija niti je pretekla, niti je egal po platama sa BiH. Isto tako, prosečna neto plata za jun u Republici Srpskoj, prema podacima Zavoda za statistiku tog entiteta, bila je 849 KM (435 evra), što je za četiri odsto više od Srbije.

To znači da Srbija, zapravo, zaostaje za BiH u proseku za 30 evra, a u odnosu na RS za nešto manje od 20 evra.

Inače, sličnu (neistinitu) tvrdnju predsednik je izgovorio pre nešto više od mesec dana, rekavši da je Srbija po prosečnoj plati pretekla BiH i Bugarsku, za šta je već dobio ocenu “kratke noge”.

Kada je reč o penzijama, predsednik Vučić je delimično u pravu. Prosečna penzija isplaćena u junu veća je u Srbiji, nego u Bosni i Hercegovini, ali razlike nisu tolike da bi se moglo reći da je reč o “značajno višim” sumama, kao što Vučić tvrdi.

Naime, prema podacima PIO fondova Srbije, BiH i RS, prosečna penzija u junu u Srbiji iznosila je 24.982 dinara (211,6 evra), u BiH 400,86 KM (205.5 evra), a u Republici Srpskoj 366,80 KM (188,1 evro). To znači da je razlika u odnosu na BiH u proseku šest evra, a u odnosu na RS 23.5.

Istinomer je od Službe za saradnju sa medijima predsednika republike zatražio objašnjenje na osnovu kojih podataka predsednik iznosi ovakve tvrdnje, ali odgovor nismo dobili. Imajući u vidu da Srbija nije uspela da stigne BiH po prosečnoj plati, a još manje da je pretekne i da prosečan penzioner u Srbiji ima veću penziju nego onaj u BiH, ali ne i značajno veću, Vučić dobija ocenu “neistina”.

Polazeći od pogrešne osnove, da Srbija već sada ima veće plate nego BiH, Vučić je najavio da bi kroz mesec ili dva ta razlika mogla da dostigne 50 evra. To znači da bi prosečna plata trebalo prvo da poraste za oko 30 evra, kako bismo zapravo bili egal sa BiH, a onda da skoči za dodatnih 50 evra – ukupno 80 evra. To naravno ne zvuči ni malo realno. Podsećamo, predsednik Vučić je više puta najavljivao (i odlagao) prosečne plate od 500 evra, a Istinomer je analizirao šta je sve potrebno za ovakvo povećanje i zašto to zapravo nije moguće do kraja 2018.