“Uvjerio sam se danas da je Centar, sa kojim sarađujem već više od dvije godine, institucija od vitalnog značaja za Republiku Srpsku, kao i da su ljudi koji ovdje rade posvećeni namjeri da na osnovu objektivnih saznanja dođu do istine, a time i doprinesu pomirenju među narodima”, rekao je Šinaba Srni.

On je naglasio da je namjera Republike Srpske o formiranju nezavisne, međunarodne komisije, koja bi trebalo da se bavi događajima u Srebrenici u proteklom ratu u BiH, jedan od takvih koraka.

Šinaba, koji je i bivši policijski komesar nigerijske savezne države Kano, bio je jedan od recenzenata monografije “Naša ispovijest – žene žrtve rata iz Republike Srpske 1992-1995”, čiji je izdavač Centar.

Kojić je istakao da je dvodnevna posjeta gosta iz Nigerije Banjaluci, a, prije svega, ovoj instituciji, važna iz nekoliko razloga, od kojih je jedan dogovor o zajedničkim aktivnostima koje se odnose na obrađivanje i istraživanje određenih ratnih događaja.

“S tim u vezi, omogućili smo mu uvid u našu arhivsku građu, a saradnja sa čovjekom kao što je Adenrale Šinaba sasvim sigurno će biti od velikog značaja za Centar”, rekao je Kojić.