“Očekujem da Savjet ministara usvoji strategiju, posebno ako se ima u vidu činjenica da je Vlada Republike Srpske dala saglasnost na tu strategiju i da je ona usaglašena sa predstavnicima FBiH, zajedničkih institucija BiH i pravosudnom zajednicom”, rekao je Kojić Srni.

Kojić kaže da je teško prognozirati da li će strategija biti usvojena u tehničkom mandatu Savjeta ministara BiH, imajući u vidu činjenicu da je strategija skidana sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara u stvarnom mandatu.

“Strategija treba da doprinese i pomirenju među narodima, ali je očigledno da Bošnjaci ne žele pomirenje među narodima, već žele da zadrže stereotip koji su nametnuli kroz izvještavanje federalnih medija da su jedni žrtve, a drugi zločinci, što nikako ne može doprinijeti pomirenju među narodima”, istakao je Kojić.

On je podsjetio da se Radna grupa koja je imenovana od vlada entiteta i Ministarstva pravde BiH uz teške napore ranije usaglasila oko teksta revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, jer je bio istekao rok prethodne strategije za procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina.

“Uz teške napore, radna grupa je usaglasila strateške ciljeve i mjere u novoj revidiranoj strategiji, ali je Savjet ministara, nažalost, još nije usvojio. Da apsurd bude još veći, strategju je sa sjednica Savjeta ministara skidala Semiha Borovac, koja resorno nije vezana za strategiju”, kaže Kojić.

Kojić ističe da se na taj način najbolje potvrđuje umiješanost politike u procesuiranje predmeta ratnih zločina i pravosuđa na nivou BiH.

“Novom, revidiranom strategijom predviđena je odgovornost onih koji ne provode strateške ciljeve i mjere, a to su nosioci pravosudnih funkcija sudije, tužioci, glavni tužioci i očigledno je da je i dalje namjera da se vrši kontrola nad pravosuđem, kako ne bi odgovarali oni koji provode bošnjačku politiku u pravosuđu, prije svega SDA”, napomenuo je Kojić.

Kojić zaključuje da to nije dobro, jer je to loša poruka žrtvama i porodicama žrtava da pravosuđe na nivou BiH služi za provođenje određenih politika, a nikako za provođenje pravde i jednakosti građana pred zakonom.

Savjet ministara donio je 2017. godine odluku o formiranju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina, sa zadatkom da ovaj posao bude završen do kraja maja.

U radnu grupu imenovani su predstavnici ministarstava pravde u Savjetu ministara, Republike Srpske i FBiH, Pravosudne komisije Brčko distrikta, Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

U BiH je 2008. godine usvojena Strategija za rad na predmetima ratnih zločina čiji je osnovni strateški cilj procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina u roku od sedam godina, te procesuiranje manje složenih predmeta ratnih zločina u roku od 15 godina.