Foto: SRNA

Karan, generalni sekretar Vlade Republike Srpske, objasnio je da upravo Klub Bošnjaka punu deceniju blokira ustvajanje ustavnih amandmana kojima je, između ostalog, bilo predviđeno ukidanje i brisanje odredbi o smrtnoj kazni.

On je napomenuo da se set od tridesetak amandmana iz 2009. godine, koji je oborio Klub Bošnjaka, najviše odnosio upravo na oblast ljudskih prava i sloboda.

“Sada su izvukli tu odredbu o smrtnoj kazni da pokažu neku svoju kvazidemokratičnost, iako se smrtna kazna ne izriče u Republici Srpskoj, niti ju je moguće izreći, zato što nije dio Krivičnog zakonika Republike Srpske”, rekao je Karan za “Glas Srpske”.

Karan je pojasnio da se u primjeni odluke Ustavnog suda BiH, kojom je naloženo brisanje člana 11. stav 2. Ustava Republike Srpske, mora sprovesti identična procedura kao i u redovnoj promjeni Ustava.

“To znači da za takvu odluku moraju glasati dvije trećine narodnih poslanika i većina u svakom klubu u Vijeću naroda Republik Srpske. Dakle, Klub Bošnjaka apsolutno nije morao da se obraća Ustavnom sudu BiH, već je trebalo da pokrene inicijativu za izmjenu Ustava i brisanje sporne odredbe. Zato je njihov potez ciničan i dvoličan”, smatra Karan.

Ustavni sud BiH prihvatio je apelaciju Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 11. stav 2. Ustava Republike Srpske i na jučerašnjoj sjednici odlučio da takva norma više ne može da postoji u Ustavu, čime je ukinuta smrtna kazna u Republici Srpskoj.