Željka Cvcijanović

“Mislim da je to ključ opstanka, s obzirom na pitanja kojima se bave entitetske vlade. U FBiH je to malo složenije, zbog kantona koji crpe i nose ogroman dio ustavnih nadležnosti”, istakla je Cvijanovićeva, koja je aktuelni predsjednik Vlade Republike Srpske.

Prema njenim riječima, za opstanak BiH bitni su dobri odnosi entitetskih vlada i njihovo približavanje, bez obzira na neka pitanja o kojima su u prethodnom periodu vlade Republike Srpske i FBiH imale različite stavove.

“Čak i onda kada se nismo slagali o nekim stvarima, uspijevali smo da kažemo, u redu, ovdje se bavimo stvarima koje nas objedinjavaju, tu možemo zajedno da nastupimo, a ovo su stvari koje će čekati neko bolje vrijeme”, rekla je Cvijanovićeva za BHT1.

Ona je izrazila žaljenje što neka zajednička pitanja vlade nisu u prethodnom periodu uspjele da riješe, te izrazila nadu da će u narednom periodu realizovati i neki zajednički projekat, koji bi, kako je rekla, mogao biti u oblasti energetike.

Govoreći o saradnji sa SDS-om na nivou BiH i na nivou entiteta, Cvijanovićeva je rekla da prijedlog SNSD-a nije prihvaćen, ali ni odbijen.

“Mi ovdje govorimo o konceptu u kojem partije koje dolaze iz Republike Srpske treba da imaju bar minimum političke zrelosti, pa da onda usklađuju, ako ništa drugo, ona pitanja koja su važna za Republiku Srpsku. Kada malo bolje pogledate o stvarima o kojima se odlučuje, vidjećete da ne postoji stvar koja nije važna za Republiku Srpsku”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da taj koncept podrazumijeva jedinstven nastup, “a to znači da možete da se dogovarate, da koordinišete svoje aktivnosti sa institucijama Republike Srpske, da ne možete da živite svoj izolovani život s time što ste izabrani i funkcionišete na nivou BiH”.

“Prvo, zato što je to politički neodgovorno i zato što je to loše po Srpsku, zato što morate da koordinišete određene stvari sa Republikom Srpskom i ne možete da gurnete Srpsku u stranu. Republika Srpska ima najviše nadležnosti za bilo koje pitanje kojem se bavite, a ono ima stvarnu posljedicu po stvarni život, prosto je to tako”, naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla ulogu SNSD-a na nivou BiH kao partije koja ima najveći broj glasova i mandata i koja ima kapacitet da okupi i druge koji su došli iz Republike Srpske oko sebe.

“Mi se pri tome, uopšte, ne bavimo ko su to partneri sa druge strane koji dolaze iz drugih partija iz FBiH i ko je ispred tih partija”, rekla je Cvijanovićeva.