Iako su, prema Ustavu, obavezne da sve informacije o eventualnim bezbjednosnim prijetnjama po Republiku Srpsku dostave njenom predsjedniku, bh. bezbjednosne službe to nikad nisu uradile.

Zbog toga je, pravo da Srpska ima svoj Savjet za zaštitu ustavnog poretka, još 2013. godine iskoristio Milorad Dodik.

Tako je Republika Srpska dobila svoj Savjet zaštitu ustavnog poretka koji ima pet članova. Savjetom predsjedava Siniša Karan, koji je za Pečat govorio o razlozima formiranja Savjeta.

Najavio je da će biti preduzete sve mjere s ciljem zaštite ustavnog poretka Srpske, koji je proteklih godina često bio narušavan. Naveo je primjer Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, formirane nasilnim prenošenjem nadležnosti međunarodne zajednice koja je trebalo da štiti ustavni poredak BiH i entiteta, a nije to činila.

– Republika Srpska je imala svoju obavještajnu službu koja je pod pritiskom međunarodne zajednice ugašena. Nasilnim prenošenjem nadležnosti formirana obavještajno-bezbjednosna agencija na nivou BiH, i to stapanjem dvije agencije – Republike Srpske i Federacije BiH. Njen osnovi ustavni i zakonski zadatak je da štiti ustavni poredak BiH i entiteta. Proteklih godina imamo niz primjera da ne samo da nije štitila ustavni poredak Srpske, nego je činila sve da ga naruši – rekao je Karan.

On je istakao da ima veliki broj takvih primjera, poput slučaja ruskog književnika Zahara Prilepina kojem je zabranjen ulazak u BiH, kao i praćenja zvaničnika Republike Srpske.

– U osnovi imamo potpuno formiran stav da ne djeluju u skladu sa Ustavom i zakonom, odnosno da ne štite ustavni poredak Srpske. U tom smislu, Republika Srpska je bila prisiljena da ide u smjeru osnivanja savjetodavnog tijela predsjednika Republike Srpske – pojasnio je Karan i dodao da će ovo tijelo u budućnosti sigurno pronaći metod i način rada koji će biti zasnovan na analizi dostupnih podataka i njihovoj razmjeni sa relevantnim agencijama.

– Na bazi toga davaćemo stručna i savjetodavna mišljenja predsjedniku Republike koji će sa aspekta ustavnih nadležnosti sa drugim institucijama Republike Srpske preduzimati odgovarajuće mjere da zaštitimo Srpsku od svih mogućih napada i narušavanja njenog ustavnog poretka – poručio je Karan.

Napomenuo je da Savjet čine lica koja su se bavila ovim ili sličnim pitanjem u ranijem periodu, a koja mogu u metodološkom smislu ukazati na moguće prijetnje ugrožavanja ustavnog poretka Srpske, koje se dešavaju i mogu se desiti.

– Davaćemo stručne preporuke na koji bi se način postojeće institucije Republike Srpske ili eventualno neki novi obrasci, mogle boriti i suočavati sa takvim prijetnjama, a sve s ciljem legitimne zaštite ustavnog poretka Republike Srpske – rekao je Karan.