Foto: gMilanovac

Upravni sud poništio je rješenje kojim se odbija zahtjev Karađorđevića za povraćaj ili obeštećenje, pa će Agencija za restituciju ponovo odlučivati o njihovom zahtjevu i donijeće odluku o finansijskoj naknadi. Maksimalna zakonska naknada i za Dvor i za ostalu imovinu nasljednika kralja Aleksandra može da bude pola miliona evra.

Sud je, kako je Novostima potvrdio advokat Zoran Živanović, odlučivao po žalbi zastupnika kraljevske porodice na rješenje Ministarstva finansija, kao drugostepenog organa. Sud je to poništio i naložio da Ministarstvo ukine prvostepeno rješenje Agencije, kojim se potpuno odbija zahtjev Karađorđevića.

– Tačno je da je to rješenje poništeno jer, po mišljenju Upravnog suda, Karađorđevići nemaju pravo na naturalni povraćaj Belog dvora, ali imaju na obeštećenje – kaže za Novosti direktorka Područne jedinice Beograd Agencije za restituciju Ivana Živković.

Ona kaže da to znači da država definitivno ostaje vlasnik Belog dvora, a da će Karađorđevići dobiti naknadu kad se donesu odluke o obeštećenju i za drugu imovinu na koju imaju zakonsko pravo.

Buduća namjena Belog dvora biće određena posebnim zakonom, dodaju Novosti.