– Po nama, cijela procedura se, ako bismo je opisivali dvjema riječima, svodi na to da Upravni odbor /Savjeta za provođenje mira/ bira visokog predstavnika, a Savjet bezbjednosti UN ga odobrava ili potvrđuje – istakao je Kalabuhov.

On je napomenuo da i u rezolucijama Savjeta Evrope iz perioda kada je BiH primana u sastav te međunarodne organizacije, Rezolucija 234 u tački 5 propisuje ovu proceduru imenovanja visokog predstavnika.

Govoreći o odluci bivšeg visokog predstavnika za BiH Valentina Incka da nametne “zakon o zabrani negiranja genocida”, Kalabuhov je ocijenio da je ova odluka bila pogrešna, ističući da su bonska ovlaštenja zastario mehanizam, instrument koji ne treba da se upotrebljava u suverenoj državi.

– Nažalost, naši zapadni partneri tumače situaciju u tom smislu da su bonska ovlaštenja univerzalno sredstvo koje može upotrebljavati visoki predstavnik – rekao je Kalabuhov večeras za ATV.

Prema njegovim riječima, čak i najslobodnije i najšire tumačenje bonskih ovlaštenja ne dozvoljava da se donose mjere koje se tiču zakonodavstva.

– To je posao za odgovarajuće institucije BiH i drugi razlog zbog kojeg mi se čini da je odluka Valentina Incka bila pogrešna jeste da ona nije bila motivisana interesima izbalansiranog pristupa, nego nekim drugim interesima, a među njima ja sumnjam i na neke moralne interese samog gospodina Incka – kaže Kalabuhov.

Ruski ambasador u BiH je rekao da visoki predstavnik treba da odražava usaglašene stavove konstitutivnih naroda i građana BiH.

– Način na koji je Incko upotrijebio bonska ovlaštenja je neosnovan i, kako smo već ukazali, doveo je do krize, ne samo u BiH, već i u cijelom balkanskom regionu – istakao je Kalabuhov.

On je rekao da glavna uloga visokog predstavnika nije u obezbjeđivanju kretanja BiH ka evropskim institucijama, o čemu Ruska Federacija neprestano govori, već je to zadatak čelnika delegacija EU i odgovarajućih struktura i organa u BiH.

– Glavni zadatak visokog predstavnika je realizacija Dejtonskog mirovnog sporazuma i, po nama, visoki predstavnik ne treba da obezbijedi ulazak BiH u EU, nego prvenstveno da riješi egzistencijalno pitanje uspostavljanja povjerenja, strpljenja, mira u BiH, na osnovu čega će sami građani BiH određivati svoje spoljnopolitičke prioritete – istakao je Kalabuhov.

On je naveo je da se OHR, pa i sama figura visokog predstavnika, pretvorila u kočnicu na putu samostalnog, suverenog razvoja BiH, zbog čega Ruska Federacija zagovara da OHR bude zatvoren i da narodi i građani BiH određuju svoju sudbinu.