U noti u koju je ATV imao uvid, zatražili su od Ambasade Ukrajine u BiH da pojasni na osnovu čega bazira tvrdnje da je ikona kulturna baština ove zemlje, da iznese relevantne dokaze koji nisu bazirani na internet izvorima te da samim time objasni i predoči dokaze kome i u kojem periodu je ona pripadala ukoliko ih posjeduje.

“Po saznanjima Kabineta predmetna ikona se ne nalazi niti na jednoj listi zaštićenog, izgubljenog ili otuđenog kulturnog blaga niti jedne zemlje. U cilju nastavka dobrih i prijateljskih odnosa sa Ukrajinom, kao i punom poštovanju svih međunarodnih konvencija koje se tiču zaštite nacionalnih, istorijskih i kulturnih dobara i zabrani njihovog otuđivanja, a imajći u vidu tvrdnje Ambasade Ukrajine da je predmetna ikona dio “ukrajinske kulturne baštine molimo da Ambasada u Sarajevu, Kabinetu srpskog člana Predsjedništva BiH dostavi što je prije moguće sve relevantne informacije u vezi sa predmetnom ikonom, a to uključuje sljedeće:

– da Ambasada Ukrajine dostavi na osnovu čega bazira svoje tvrdnje da je predmetna ikona dio “ukrajinske kulturne baštine”, kao i da za te tvrdnje dostavi relevantne dokaze, kojim bi se te tvrdnje potvrdile

– da Ambasada Ukrajine dostavi sve relevantne informacije koje nisu bazirane na osnovu “internet-resursa” i pogrešno medijski interpretiranih navoda, nego na osnovu pravno valjanih činjenica i dokaza

-Ukoliko Ambasada Ukrajine posjeduje dokaze da je riječ o ikoni koja je dio ukrajinske kulturne, vjerske, i istorijske baštine, da Ambasada informiše kome je i u kojem trenutku pripadala predmetna ikona, da li je ikona otuđena, od koga, kada i gdje, kao i da li se nalazi na bilo kojoj listi otuđenih predmeta koje Ukrajina potražuje, stoji u noti Kabineta.

– Molimo Ministarstvo spoljnih poslova BiH da nakon što Ambasadi Ukrajine u Sarajevu dostavi notu sa gore pomenutim sadržajem, kopiju iste dostavi i Kabinetu predsjedavajućeg i srpskog člana Predsjedništva BiH – stoji u noti, prenosi ATV.