Састанак Савјета за спровођење мира
Foto: SRNA

U kominikeu, koji nije podržala Ruska Federacija, lideri su pozvani da prestanu da blokiraju, odnosno opstruišu sprovođenje izbornih rezultata “zbog uskih stranačkih interesa, čime drže taocima budućnost zemlje i njenih građana”, te “što prije uspostave parlamentarne komisije, kako bi Parlamentarna skupština BiH mogla početi da vrši svoju zakonodavnu funkciju”.

Upravni odbor je da žaljenjem konstatovao da, nakon izbora održanih u oktobru 2018. godine, još nisu formirani odgovarajući organi vlasti na nivou BiH, na nivou Federacije BiH /FBiH/ i u nekoliko kantona u FBiH, zbog čega se kasni sa sprovođenjem demokratske volje građana BiH i onemogućava se sprovođenje neophodnih reformi.

U kominikeu se dodaje da Upravni odbor PIK-a osuđuje činjenicu da je i nakon opštih izbora 2018. godine nastavljeno sa neodgovornom retorikom kojom se produbljuju podjele i političkim potezima, uključujući i osporavanje teritorijalnog integriteta i institucija BiH, kao što su pozivanje na otcjepljenje, zagovaranje podjele BiH na tri teritorijalne jedinice i najavljivanje namjere da se ospori naziv Republika Srpska.

“Takve inicijative i izjave dovele su do ozbiljnog urušavanja uzajamnog povjerenja i saradnje među ključnim akterima i one nemaju podršku Upravnog odbora PIK-a. Putem takvih inicijativa i izjava stvara se osjećaj nestabilnosti koji obeshrabruje strane ulagače i ubrzava odlazak građana iz BiH u potrazi za sigurnošću i vladavinom prava”, navedeno je kominikeu objavljenom nakon dvodnevnog sastanka u Sarajevu.

Upravni odbor je apelovao na lidere i da jasno i aktivno dokažu svoje deklarisano opredjeljenje za integraciju zemlje u EU, tako što će preduzeti neodložne i konkretne korake ka sprovođenju ključnih prioriteta i reformi navedenih u mišljenju Evropske komisije u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, reforme javne uprave, kao i demokratije i funkcionalnosti.

“To su osnove na temelju kojih će zemlje članice EU donijeti odluku u vezi sa sljedećim koracima BiH na putu integracije u EU, u skladu sa težnjama njenih građana”, navodi se u kominikeu.

Lideri su pozvani i da značajno pojačaju napore na poboljšanju vjerodostojnosti i transparentnosti izbornog procesa tako što će implementirati temeljne promjene izbornog zakona koje su preporučili Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a /ODIHR/ i Grupa država protiv korupcije /GRECO/, kao i da usvoje te izmjene što prije, kako bi se osiguralo da se one mogu primijeniti na lokalne izbore 2020. godine.

Takođe, Upravni odbor PIK-a je apelovao ne lidere da prioritetno riješe dugogodišnji izborni zastoj u Mostaru kako bi se građanima omogućilo da glasaju na opštinskim izborima 2020. godine, bez uslovljavanja drugim pitanjima i uz očuvanje Mostara kao jedinstvenog grada, te sprovedu odluku iz predmeta “Sejdić-Finci” i slične odluke Evropskog suda za ljudska prava.

Kada je riječ o migracijama, Upravni odbor PIK-a je apelovao na lidere da zajedno, između ostalog i kroz značajno bolju saradnju i komunikaciju, rade na rješavanju problema u vezi sa migracijom u cijeloj zemlji.

“Upravni odbor PIK-a poziva Ministarstvo beuzbjednosti BiH da ubrza napore na koordinaciji između agencija za sprovođenje zakona u cijeloj BiH, od kojih se očekuje da sarađuju kako bi odgovorili na bezbjednosne izazove koje donosi ovo pitanje”, navodi se u kominikeu.

Lideri su pozvani i da se suzdrže od “podrivanja pravosudnih institucija na svim nivoima”, te sprovode njihove odluke, kao i da izmijene Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/ BiH da bi se funkcionisanje VSTS-a uredilo na način koji garantuje profesionalnost i odgovornost svih njegovih članova.

“Strukturalne izmjene u skladu sa preporukama EU su neophodne da bi se uredilo imenovanje, ocjena i disciplinske procedure kako bi se povratilo povjerenje javnosti u tu instituciju. Upravni odbor PIK-a takođe poziva VSTS da hitno završi proces preostalih imenovanja”, ističe se u kominikeu.

Lideri su pozvani i da ojačaju fiskalnu stabilnost i ubrzaju ekonomske i socijalne reforme, kao i da osiguraju slobodu i nezavisnost medija, te podrže profesionalne i odgovorne medije.

Upravni odbor PIK-a smatra i da potpuna saradnja sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove uključuje i poštivanje presuda koje su donijeli Haški tribunal i ovaj mehanizam.

“U tom kontekstu, Upravni odbor osuđuje odluku Vlade Republike Srpske o uspostavljanju Komisije za Srebrenicu i slične revizionističke izjave date u kontekstu ovog pitanja”, navodi se u kominikeu koji nije podržala Ruska Federacija.

Upravni odbor PIK-a je pozvao organe vlasti u cijeloj BiH da usklade svoje zakone o javnom okupljanju sa međunarodnim standardima, osudivši, kako se navodi, aktivnosti koje su preduzete u Republici Srpskoj kako bi se dodatno ograničile demokratske slobode, kao što su pravo na slobodu govora i mirno okupljanje.

“Uz to, aktivnosti usmjerene na formiranje rezervnog sastava policije rezultirale su negativnom spiralom nepovjerenja u BiH. Umjesto ovakvih poteza, organi vlasti na nivou BiH, entitetskom i kantonalnom nivou trebali bi raditi na poboljšanju saradnje u oblasti sprovođenja zakona i osigurati da postojeće policijske snage imaju na raspolaganju adekvatne resurse i odgovarajuću obuku kako bi mogli rješavati niz izazova s kojima se suočava BiH i njeni građani, uključujući i pitanje migracija”, dodaje se u kominikeu.

U dokumentu se navodi i da su članice NATO-a iz Upravnog odbora PIK-a i Japan pozdravili priliku da organi vlasti BiH predaju svoj prvi Godišnji nacionalni plan, koji će dalje “pomoći BiH da unaprijedi svoje odbrambene kapacitete, u korist svih građana BiH”.

Upravni odbor PIK-a je pozdravio i objavljivanje Mišljenja Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU u kojem se preporučuje da BiH napravi suštinske promjene i unaprijedi svoj zakonodavni i institucionalni okvir i u kojem se navode sveobuhvatne preporuke sa ključnim prioritetima za buduće reforme koje će pomoći da BiH dosegne stepen na kojem joj više neće biti potrebna međunarodna supervizija.

Upravni odbor PIK-a sljedeći sastanak održaće 3. i 4. decembra.