U saopštenju je precizirano da sastav juče izabrane Vlade Kantona Sarajevo nije u skladu sa odredbama Ustava FBiH koji propisuje da će FBiH i kantoni “obezbijediti da konstitutivni narodi i pripadnici grupe ostalih budu proporcionalno zastupljeni u kantonalnim ministarstvima.

– Takva proporcionalna zastupljenost u skladu je sa popisom stanovništva iz 1991. godine do potpunog sprovođenja Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma – istakli su iz Odbora i napomenuli da je prekršen i Zakon o Vladi Kantona Sarajevo koji propisuje da će “konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biti proporcionalno zastupljeni u Vladi”.

Iz Odbora su istakli da se iz ambasada i međunarodnih organizacija koje djeluju u BiH često može čuti da Aneks sedam nije sproveden i da je prilikom popunjavanja Doma naroda FBiH cjelokupna politička javnost u Sarajevu insistirala da taj aneks, koji se odnosi na povratak, nije sproveden.

U saopštenju je navedeno da sve političke partije sa sjedištem u Sarajevu, bez izuzetka, insistiraju na sprovođenju Aneksa sedam, kao i da je potpuno jasno da je Vlada Kantona Sarajevo, koja je juče izabrana sa jednim ministrom koji se izjasnio kao Srbin, neustavna.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, na području sadašnjeg Kantona Sarajevo, živjelo je 133.874 Srba ili 27,2 odsto ukupnog broja stanovnika, a broj ostalih je 74.108 ili 15 odsto.

– Sigurno da je među onima koji su se izjasnili kao ostali bilo najviše Srba i Bošnjaka, tako da se, kao objektivna pretpostavka, može uzeti broj od više od 165.000 Srba koji su živjeli na području današnjeg Kantona Sarajevo. Ali, i bez dodavanja broja ostalih, onih koji su se izjasnili kao Srbi bilo je 27,2 odsto – naglašaju iz Odbora za zaštitu Srba u FBiH.

Iz Odbora ocjenjuju da je, s obzirom na to da Vladu Kantona Sarajevo čini premijer i 12 ministara, logično da je potrebno da minimalno tri ministra u toj vladi treba da budu iz reda srpskog naroda.

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH napominje da je i prošla Vlada Kantona Sarajevo, koju je vodio premijer Edin Forto, takođe imala samo jednog ministra Srbina.

– I ranije smo pitali i ponovo pitamo i političke partije i javnost, a i predstavnike diplomatsko-konzularnih predstavništava: Šta bi se desilo da premijer Republike Srpske Radovan Višković prilikom predlaganja sastava Vlade nije poštovao ustavne principe učešća Bošnjaka i Hrvata u Vladi Republike Srpske? – upitali su iz Udruženja.

Iz Odbora za zaštitu Srba u FBiH ukazuju da je sigurno da bi se odmah nakon čitanja imena ministara i prije glasanja podigla cijela međunarodna zajednica i dojurila u Banjaluku uz prijetnje raznim sankcijama.