Kandidati za predsednika SANU bili su Knežević i kompozitor Svetislav Božić.

Danas se bila i ostatak rukovodstva, dva potpredsjednika kao i novi generalni sekretar.

Kandidati za prvog potpredsednika su akademici Miodrag Mateljević i Zoran Popović, a za drugog akademici Slavenko Terzić i Miodrag Marković.

Kandidati za novog generalnog sekretara SANU su akademici Nebojša Lalić i Dušica Lečić Taševski.

Dosadašnji predsjednik SANU Vladimir Kostić bio je osam godina na čelu Akademije.

Predsjednik SANU bira se na četiri godine između redovnih članova Akademije. Glasanje je tajno, a pobeđuje kandidat koji dobije većinu od ukupnog broja svih članova SANU u radnom sastavu.