Foto: RTRS

Centar za humanu politiku podnio je krivičnu prijavu protiv Mladena Ivanića zbog davanja lažnog iskaza pred Osnovnim sudom u Doboju kada je, u namjeri da zaštiti dobojske advokate Sinišu Mikića i Sinišu Đorđevića od krivičnog gonjenja za potpis na punomoći za podnošenje i zastupanje tužbe za naknadu štete, izjavio da je njegov potpis, iako je vještak utvrdio da je ovaj potpis falsifikovan.

Ovaj centar prije dva dana podnio je krivičnu i disciplinsku prijavu protiv dobojskih advokata Siniše Mikića i Siniše Đorđevića zbog falsifikovanja potpisa Mladena Ivanića na punomoći za podnošenje i zastupanje tužbe za naknadu štete, navodi se u saopštenju Centra za humanu politiku.