Јednokratna isplata vrši se iz budžeta Republike, u ukupnom iznosu od 17,74 miliona KM.

Isplata se vrši doznako na račun u banci na teritoriji Republike Srpske za 129.719 korisnika, a putem Pošta Srpske za 82.705 korisnika prava.

Osim isplate u Republici Srpskoj, jednokratnu naknadu dobiće i 11.448 korisnika prava u Federaciji BiH i 35.707 koji žive u nekoj od 28 država, na četiri kontinenta, sa kojima Republika Srpska/BiH ima potpisan sporazum o međudržavnom socijalnom osiguranju.

Korisnici prava samostalne penzije, a takvih je 114.318, čija penzija iznosi do visine prosječne penzije od 366,76 KM, dobiće jednokratnu naknadu od 100 KM.

Iznos od 50 KM biće isplaćen za ukuppno 90.786 korisnika čija je penzija u rasponu od 366,77 KM do visine prosječne plate u Republici Srpskoj, odnosno 848 KM.

Iznos od 30 KM biće isplaćen za 2.690 korisnika čija je penzija viša od 848 KM.

Od 52.038 korisnika srazmjerne penzije jednokratna novčana isplata u iznosu od 100 KM izvršiće se za 2.417 korisnika čija ukupna primanja ne prelaze 366,76 KM, 50 KM za 2.384 korisnika čija se ukupna primanja kreću u rasponu od 366,77 do 848 KM i 30 KM za 47.192 korisnika srazmjerne penzije.