Sredstva su iskorišćena za izmirivanje obaveza za poreze i doprinose i isplatu dugovanja prema radnicima, odnosno uplate prema Poreskoj upravi Republike Srpske u iznosu od oko 33.998.940 KM i prema radnicima 17.645.310 KM.

“Nakon isplate dugovanja svim trenutno zaposlenim radnicima, koja je krajem prošle nedjelje završena, dugovanja prema bivšim radnicima biće izmirena iz naredne tranše kredita čija je realizacija planirana u decembru”, dodaje se u saopštenju.

Aktivnosti na dobijanju naredne tranše su započele postupkom verifikacije utrošenog novca iz prve tranše.

Uprava “Željeznica Republike Srpske” obavještava zaposlene da ukoliko imaju sumnje u iznose koji su im isplaćeni pisani zahtjev za provjeru dostave Sektoru za računovodstvo i Službi za obračun plata.