On je novinarima u Sarajevu rekao da će o ovom pitanju sutra ujutro biti održana sjednica Kolegijuma Savjeta ministara u tehničkom mandatu, s ciljem pronalaženja konačnog rješenja.

Toj sjednici, osim predsjedavajućeg Saajeta ministara u tehničkom mandatu Denisa Zvizdića prisustvovaće i njegovi zamjenici Vjekoslav Bevanda i Mirko Šarović, te ministar pravde u tehničkom mandatu Josip Grubeša.

Prethodno, na zahtjev srpskih ministar sa dnevog reda skinuta je i tačka Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa BiH za period 2018-2019. godina čiji je predlagač Komisija za NATO integracioni proces BiH, i koja je već tri puta skidana sa dnevnog reda.