Delić je izjavio da migranti trenutno borave pod improvizovanim šatorima i naglasio da se tačan broj ne može sa sigurnošću odrediti, jer se iz dana u dan mijenja – jedni odlaze, a drugi dolaze.

“Prema podacima koje je dalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, najveći priliv migranata dogodio se u posljednjih mjesec i po dana, u odnosu na raniji period. Više od 2.700 migranata je došlo samo u ovih mjesec i po dana”, rekao je Delić.

Prema njegovim riječima, uprkos svim upućenim pozivima, fakturama i zahtjevima institucijama BiH za izmirivanje troškova, niko se nije oglasio niti bilo šta uplatio.

“Sva dalja predviđanja su neizvjesna, više nema nikakvog kontakta sa Ministarstvom bezbjednosti, niti sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije. U opštinu Veliku Kladušu više niko ne dolazi, niti ima bilo kakvih kontakata i poziva kada je riječ o pomoći u vezi sa migrantskom krizom”, napomenuo je Delić.

Delić je istakao i da je Јavno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija uputilo zahtjev i tražilo saglasnost od nadzornog odbora “Agrokomerca” za priključak za vodu, te da saglasnost još nije data, a razlozi su što ovo preduzeće nije potpisalo nikakav ugovor o izdavanju prostora u kojem bi migranti trebalo da budu smješteni.

“Postoji odluka Opštinskog vijeća na koji način se vrši priključenje na vodovodni sistem i ne može preduzeće Vodovod i kanalizacija samostalno na nekretninama u vlasništvu Agrokomerca da priključuje vodu kako hoće. Mora postojati saglasnost nadzornog organa, odnosno uprave Agrokomerca”, napomenuo je Delić.

Delić je rekao da na području Velike Kladuše ima sporadičnih incidenata između migranata, te da, prema informacijama kojima raspolaže, nije bilo sukoba između migranata i lokalnog stanovništva.