Foto: United States Holocaust Memorial Museum, Photograph #85432

Koncept emisije sastoji se u podsećanju na važne događaje koji su se dogodili tog datuma, a jedan od njih bila je i pobuna protiv mađarske zastave na železničkoj stanici u Zaprešiću, prenosi „Indeks“.

Naime, 11. aprila 1903. godine, vatrogasac Stjepan Jug zatrubio je na uzbunu jer je vlada tadašnjeg mađaronskog bana Kuena Hedervarija protivzakonito stavila mađarsku zastavu na železničku stanicu. Na znak trube su se meštani okupili, skinuli zastavu i zapalili je.

Prilog nastavlja dalje priču, spominjući 25. godišnjicu tog događaja.

Spiker kaže kako je Stjepan Radić trebao da otkrije spomen-ploču na železničkoj stanici, ali je „pao kao žrtva tuđinskog, ovog puta velikosrpskog besa“.

„Na velikoj svečanosti u septembru govorili su Radićev naslednik na čelu HSS-a, dr Vlatko Maček i vođa HSP-a dr Ante Pavelić, tada u koaliciji protiv beogradskog nasilja“, rečeno je u prilogu, uz prikazivanje Pavelićeve fotografije.

Nisu spomenuli kako je taj isti Ante Pavelić budući ustaški poglavnik kvislinške Nezavisne države Hrvatske, odgovorne za smrt stotina hiljada ljudi.

U HSP-u je bio i drugi Ante Pavelić, koji se u literaturi ponekad navodi kao stomatolog ili kao Ante Pavelić Stariji, kako bi se razlikovao od poglavnika Pavelića.

Istoričar Hrvoje Klasić je za „Indeks“ objasnio kako Ante Pavelić Stariji u tom trenutku godinama nije bio član HSP-a, nego Demokratske stranke, čak je bio član Senata Kraljevine Jugoslavije. S obzirom na fotografiju koja je pokazana, očito je da se radi o budućem poglavniku Paveliću.

„Osim toga, Ante Pavelić je u to vreme u koaliciji s Mačekom i HSS-om. Sve govori da nema greške da se radi o čoveku koji će kasnije postati poglavnik.“