Foto: N1

Stranka demokratske akcije će, prema jučerašnjim najavama, putem svojih predstavnika u državnim institucijama, pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta RS.

U opisu pregovora koji su nezvanično počeli prije novembra 1995. godine, američki diplomata je u nekoliko navrata istakao nezadovoljstvo Alije Izetbegovića, predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine nazivom entiteta Republika Srpska na čemu je insistirao Slobodan Milošević, predsjednik Savezne republike Jugoslavije.

Holbrooke je naglasio i obećanje Davida Owena, britanskog diplomate, Izetbegoviću da ako u nazivu Bosne i Hercegovine bude izostavljena riječ ‘republika’ ne znači da se odriče bilo čega, “posebno u poređenju sa činjenicom da je Milošević sada efektivno priznao vašu zemlju unutar sadašnjih granica”.

Napomenuo je i na Izetbegovićevo spominjanje Republike Srpske kao “nacističkog imena” i da mu je bilo “teško da pristane na dokument koji je sadržavao ime Republika Srpska”.

Prema njegovim riječima, Muhamed Šaćirbey, ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine, je poručio da će oni pokušati prihvatiti takav naziv entiteta i da će Izetbegoviću biti teško objasniti tu odluku njegovom narodu.

Holbrooke je izrazio uvjerenje da je delegacija Republike Bosne i Hercegovine prihvatila naziv Republika Srpska iz razloga što je Bosna i Hercegovina dobila međunarodno priznanje, definisane granice i prihvatanje legalnog statusa.

Ipak, američki diplomata je izrazio žaljenje zbog toga “što se nismo više pobudili da prisilimo Miloševića da zaboravi na ime Republika Srpska” dodavši:

“Kada se sada na to osvrnem, mislim da smo potcijenili koliki je značaj za bosanske Srbe na Palama da zadrže njihovo krvlju natopljeno ime – što je posljedica američke racionalnosti, koja ponekad ne obraća dovoljno pažnje emotivnom ili iracionalnom na Balkanu. Možda smo takođe potcijenili i snagu našeg pregovaračkog umijeća tog dana, upravo kada je bombardovanje nastavljeno. Trebao sam jače pritisnuti Miloševića da odustane ili promijeni ime bosansko-srpskog entiteta, iako bi trud možda propao, kako su to Owen i Hill predvidjeli”.

Naziv Republika Srpka je uprkos nezadovoljstvu bosanskohercegovačke delegacije potvrđen u Dejtonskom mirovnom pregovoru.

Kako su naveli iz SDA, dugogodišnja praksa institucija vlasti entiteta RS je pokazala da je dosadašnji naziv entiteta RS intenzivno i efikasno korišten u svrhu diskriminacije i isključivanja druga dva konstitutivna naroda – Bošnjaka i Hrvata. Vezivanje imena bilo čega u multietničnoj zajednici kakva je BiH za samo jedan narod, po principu etničke privilegiranosti, protivno je Ustavu Bosne i Hercegovine i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koja je nadređena Ustavu BiH.