Holandija je taj zahtev dostavila evropskom komesaru za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitrisu Avramopulosu.

Parlament Holandije je 16. aprila, na zahtev grupe poslanika pet političkih stranaka, usvojio Rezoluciju o ponovnom uspostavljanju viznog režima za Albaniju, zbog „povećanog albanskog kriminala“ u toj državi.

Rezolucija je tada usvojena sa 108 glasova „za“ i 42 glasa „protiv“.

„Vraćanje vize sa albanske građane je neophodno zbog povećanja kriminala od strane albanske mafije u Holandiji. Ove kriminalne organizacije zloupotrebljavaju mogućnost da putuju bez vize u zemlje EU i šire mrežu krijumčarenja“, navodi se u Rezoluciji.

Rezolucija nalaže Vladi Holandije da podnese taj zahtev Briselu, jer poslednju reč u vezi sa zahtevom o ponovnom uspostavljanju viznog režima ima Evropska unija.