“Usvajanjem ove strategije pravosudni sistem bi se stavio pod kontrolu i prestalo bi se sa primjenom dvostrukih aršina i procesuiranjem samo Srba, već da svi oni koji su počinili ratne zločine za to odgovaraju”, rekao je Kojić Srni.

Kojić je napomenuo da su ostali neprocesuirani ratni zločini počinjeni nad Srbima u BiH i da bi ova strategija podrazumijevala rješavanje tih predmeta.

On je podsjetio da je prošlo više od pola godine kako je Radna grupa koju su činili predstavnici iz Republike Srpske, Federacije BiH i pravosudne zajednice sa nivoa BiH usaglasili Revidiranu strategiju BiH za rad na predmetima ratnih zločina, jer je prethodnoj Strategiji istekao rok.

“Strategija je pet puta povlačena sa dnevnog reda Savjeta ministara BiH, što nije dobro, jer je Strategija prije svega predvidjela odgovornost sudija i tužilaca za nesprovođenje strateških ciljeva i mjera, te da prioritet u radu imaju najsloženiji predmeti ratnih zločina”, pojasnio je Kojić.

On je istakao da ne može da shvati zašto je Strategija skidana sa dnevnog reda Savjeta ministara i zašto nije usvojena, jer ona treba da doprinese pravdi, pravičnosti i jednakosti građana pred zakonom.

Kojić je rekao da je očekivao da će srpski predstavnici u Savjetu ministara BiH biti mnogo aktivniji u smislu traženja usvajanja ove strategije, ali je to izostalo.

Savjet ministara donio je prošle godine odluku o formiranju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina, sa zadatkom da ovaj posao bude završen do kraja maja.

U radnu grupu imenovani su predstavnici ministarstava pravde BiH, Republike Srpske i Federacije BiH, Pravosudne komisije Brčko distrikta, Ministarstva bezbjednosti BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

U BiH je 2008. godine usvojena Strategija za rad na predmetima ratnih zločina čiji je osnovni strateški cilj procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina u roku od sedam godina, te procesuiranje manje složenih predmeta ratnih zločina u roku od 15 godina.