Gore navedena lica se sumnjiče da suzajedno sa drugim osumnjičenim licima Vladimirom Romanov, Mindaugasom Kazakevičius, Rimantasom Balsis, Martinasom Ugianskis, Virginijus Vajegom, Oksanom Kovtun, Elena Moskalevom, Giedriusom Grigalius i Arvidasom Skanas (svi iz Litvanije), u dužem vremenskom periodu, činili udruženje formirano sa ciljem vršenja krivičnih djela “Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja” iz člana 347 stav 4 Krvičnog zakona Republike Srpske i “Falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava” iz člana 274. Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa članom 23 istog Zakona, pri čemu je suštinski smisao izvršenja svih tih krivičnih djela bio da se protivzakonitim djelovanjem na štetu FG „Birač“ a.d. Zvornik i njenih zavisnih privrednih društava pribavi protivpravna imovinska korist licu Vladimiru Romanovu, a posredstvom AB „UKIO BANKAS“ iz Litvanije čiji je Romanov bio većinski vlasnik, te posredstvom privrednih društava AB „Kauno tiekimas filialas“, AB „Asocijuoto turto valdymas“, UAB „Balkan Invest“, UAB „Energolinija” (svi iz Litvanije) i „Viewside Markets Inc.“ sa Britanskih Djevičanskih Ostrva koja su preko kapitala ili upravljačkih struktura bila povezana sa AB „UKIO BANKAS“, a time i sa korporacijom UAB „UKIO BANKO INVESTICIONE GRUPE“ iz Litvanije u kojoj je Vladimir Romanov takođe posjedovao akcije, i koji je takvu imovinsku korist preko istih subjekata ubacio u legalne novčane tokove u inostranstvu čime je prikrio njihovo nezakonito porijeklo, čime je organizovanje i djelovanje kriminalnog udruženja ispunilo svoju suštinsku svrhu.

Shodno svemu navedenom, Vladimir Romanov, Mindaugas Kazakevičius, Rimantas Balsis, Martinas Ugianskis, Virginijus Vajega, Oksana Kovtun, Čedomir Zelenović, Sonja Rubež, Elena Moskaleva, Giedrius Grigalius i Arvidas Skanas osumnjičeni su da su počinili krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz člana 249 stav 1 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom „Pranje novca“ iz člana 209 stav 3, a u vezi sa stavom 1 KZ BiH.

Privredno društvo FG „Birač“ a.d. Zvornik, „Alumina“ d.o.o. Zvornik, „Mehanika“ d.o.o. Zvornik, „Alusil“ d.o.o. Zvornik, „Birač Energo“ d.o.o. Zvornik i Rudnik boksita „Srebrenica“ a.d. Srebrenica su opisanim radnjama prijavljenog kriminalnog udruženja oštećeni za iznos od najmanje 188.000.000,00 KM.

Nakon saslušanja osumnjičenih lica, Tužilaštvu BiH će biti dostavljena dopuna Izvještaja koja predstavlja nastavak realizacije aktivnosti policijskih službenika Uprave kriminalističke policije od 07.06.2018. godine kada je Tužilaštvu BiH dostavljen Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.