Gucati i Haradinaj su proglašeni krivim za krivična dela protiv pravosuđa, odnosno ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti, zastrašivanje svedoka i povredu tajnosti postupka. Oslobođeni su tačke koja ih je teretila za odmazdu, navodi se u saopštenju.

U presudu je uračunato vreme koje su proveli u pritvoru u Hagu, oko 600 dana.

Optuženi su prisustvovali sednici Pretresnog panela II Specijalizovanih veća u Hagu, kojim je predsedavao američki sudija Čarls Smit.

Panel je utvrdio da su u septembru 2020. Gucati i Haradinaj na tri konferencije za štampu, preko dvadeset istupanja u medijima i kroz saopštenja na društvenim mrežama otkrili poverljive informacije koje su se odnosile na istrage i rad Specijalne istražne radne grupe i Specijalizovanog tužilaštva.

Te informacije su bile zaštićene Zakonom. U njima su se nalazila imena na stotine svedoka i potencijalnih svedoka. Optuženi su te informacije, kako se navodi, otkrili izlaganjem dokumenata koji su sadržali te informacije, dopustili su drugim licima da dokumente pregledaju, snimaju, fotografišu i odnose sa sobom, i javno su opisivali njihov sadržaj.

“Pored tih radnji, panel je utvrdio da su optuženi svedoke javno nazivali ‘izdajnicima’, ‘špijunima’, ‘kolaboracionistima’ i ljudima koji ‘samo govore albanski’. U opštoj klimi zastrašivanja svedoka koja dugo preovlađuje na Kosovu, panel je zaključio da je namera optuženih bila da tim opaskama svedoke i potencijalne

svedoke zaplaše i da ih pokolebaju u pogledu pružanja podataka značajnih za istrage tužilaštva o bivšim pripadnicima OVK”, ističe se u saopštenju.

Panel je takođe zaključio da je „ponašanje optuženih bilo sredstvo za postizanje određenog cilja, to jest, da se spreči efikasna istraga tužilaštva i krivično gonjenje bivših pripadnika OVK.

“U vezi sa optužbom za odmazdu, panel je zaključio da je za postojanje tog krivičnog dela, zbog njegove kvalifikacije u KZK, tužilaštvo moralo da dokaže van razumne sumnje da su optuženi preduzimali radnje protiv određenih svedoka svesni da su informacije koje su ti svedoci pružili bar donekle istinite. Panel je zaključio da tužilaštvo nije izvelo dokaze o tom pravnom pitanju te je zbog toga oslobodio obojicu optuženih od optužbe za odmazdu”, navodi se u saopštenju kosovskih specijalizovanih veća.

Šta su tvrdili optuženi?

Gucati i Haradinaj su se izjasnili da nisu krivi, a tokom suđenja su insistirali na stavu da nisu počinili nikakva krivična dela.

Specijalizovana veća Kosova su opisali kao “jednonacionalni sud” koji “ima za cilj da kazni Albance, dok amnestira zločine koje su počinile srpske vojne i policijske snage na Kosovu”.

Tokom suđenja su tvrdili da ne znaju da li su dokumenta, koje su objavili, originalna ili ne, uz ponavljanje da je Specijalni sud “diskriminatoran prema Albancima”.