Foto: SRNA

“Na prezentacija ovog lječilišta i turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa koja je upriličena u Švajcarskoj, kojoj sam prisustvovala, gosti i pacijenti iz evropskih zemalja su izrazili veliko interesovanje za dolazak i korištenje usluga u ovom kompleksu”, rekla je Golićeva novinarima u Banji Slatina kod Laktaša, gdje je prisustvovala prezentaciji projekta Park-šuma “Slatina”.

Prema njenim riječima, da bi ovaj kompleks bio sveobuhvatan, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – sektor šuma, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorjiskog nasljeđa uložili su maksimalne napore da bi ubrzali određene procedure i proglasili Park-šumu zaštićenim područjem.

Ona je napomenula da Republika Srpska ima 18 zaštićenih područja, što je jedan odsto teritorije koju je zaštitila na svom području, te izrazila nadu da će se taj procenat povećavati.

Golićeva je naglasila da je park-šuma u Slatini prvi zaštićeni park-šuma u Srpskoj, o čemu su studiju sačinila stručna lica iz institucija i akademske zajednice, da je treće kategorije i da na ovom području ima 70 vrsta različitih biljnih grupa i više od 70 vrsta ptica.

U ovom parku, kako je rekla, zabranjena je sječa šume, izvlačenje oborenih stabala bez saglasnosti relevantnih institucija, zabranjena je gradnja u stilu koji nije adekvatan za parkove i proglašena zaštićena područja, dok je sanitarna sječa moguća uz saglasnost relevantih institucija.

“Ovaj park-šuma služiće svim građanima Srpske i regiona koji ovdje koriste usluge i to će biti turističko-rekreativni kompleks gdje su osmišljeni sadržaji”, navela je ona.

Ona je zahvalila Zavodu “Dr Miroslav Zotović”, koji je prvi nakon proglašenja Parka-šume sačinio plan upravljanja, što govori o njihovoj ozbiljnosti.

Direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rahabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Goran Talić rekao je da se zaštićena park-šuma prostire na 350 dunuma, gdje su predviđene staze, različiti sadržaji za prevenciju i unapređenje zdravlja, rekreaciju i sportske aktivnosti.

“To će nam poslužiti da unaprijedimo našu uslugu u zdravstvenom i turističkom smislu i time ćemo uvesti nove usluge u Zavodu, a to su rehabilitacija pulmoloških i kardioloških bolesnika, čime ćemo povećati i unaprijediti naše prihode i povećati kvalitet usluga”, rekao je Taliić.

Profesor na planiranju gazdovanja šumama Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milan Medarević rekao je da je samo proglašenje parka-šume početak procesa koji počinje izradom studije o vrednovanju zaštićenog područja, dodavši da je veoma važno da je ona u kvalitativnom smislu kompetentno sačinjena.

On smatra da je povoljno što je šuma u blizini banje, a tu su i park i vrijedna infrastruktura što je, smatra on, integralna cjelina.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o proglašenju Park-šume “Slatina” 28. jula 2016. godine, a na inicijativu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”. Autor projekta je Šumarski fakultet iz Beograda.