Zvanično je registrovano više od 700 njegovih patenata, a najpoznatiji je po izumima i usavršavanjima elektromotora, generatora, transformatora, kao i po primeni naizmjenične struje.

Po njemu je nazvana jedinica za mjerenje visokog napona i za magnetno polje, a njegovo ime našlo se u društvu velikana po kojima su data imena brdima na Mjesecu.

Tesla se školovao u Gospiću, Karlovcu, Gracu i Pragu, a u Sjedinjene Američke Države je otišao 1884. godine. Tu je najpre radio sa Tomasom Edisonom, da bi 1887. osnovao svoj istraživački centar.

Njegov patent naizmjenične struje otkupio je George Westinghouse i zahvaljujući tome na Nijagari je izgrađena hidrocentrala, prva na svijetu koja je uvela sistem naizmjeničnih struja.

Zahvaljujući njegovim istraživanjima i izumina nastali su moderni sistemi radiokomunikacija, televizije, robotike i daljinskog upravljanja.