Niko od poznatih počinilaca i naredbodavaca ovog zločina nije odgovarao pred sudom, iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo izvještaj protiv 51 lica.

Prema podacima kojima raspolažu nadležni organi iz Srpske, napad na Pofaliće pripremili su komandant Teritorijalne odbrane Hasan Efendić i lokalni starješina Teritorijalne odbrane Idriz Salko.

U akciji su učestvovali odred “Pofalići jedan”, čiji je komandant bio Habib Idrizović, “Pofalići dva”, sa komandantom Јusufom Lošićem na čelu, te odred “Velešići”, kojim je komandovao sada već pokojni Enver Šehović, dok je na čelu bataljona Vojne policije bio Dževad Topić.

Zločin nad Srbima u Pofalićima uslijedio je nakon niza prethodnih zločina snaga lojalnih tadašnjem muslimanskom rukovodstvu u Sarajevu, poput zločina u Dobrovoljačkoj ulici, Velikom parku i ubistva srpskog svata na Baščaršiji.