Prethodno je ovaj dokument tri puta skidan sa dnevnog reda Savjeta ministara.

Na sjednici Savjeta ministara u tehničkom mandatu održanoj 22. januara ova tačka je skinuta sa dnevnog reda na prijedlog ministra inostranih poslova Igora Crnatka.

Ministar bezbjednosti Dragan Mektić tada je rekao novinarima da smatra da taj dokument treba vratiti nadležnoj komisiji.

On je ranije ukazao da nisu ispunjeni formalnopravni uslovi da se ova tačka nađe na dnevnom redu, budući da Komisija za NATO integracioni proces BiH nije završila svoj posao.

Sjednica Komisije za NATO integracioni proces BiH, koja je bila zakazana za 20. decembar, nije održana zbog nedostatka kvoruma nakon što su na sastanku zvaničnika Republike Srpske kod predsjednika Željke Cvijanović srpski članovi Komisije pozvani da ne učestvuju u njenom radu.