Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka za 2019. godinu obezbijeđeno je 10,7 miliona KM, a procjena je da će biti obuhvaćena 66.193 korisnika.

Vlada je usvojila i odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2020. godinu koja je povećana za dva odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,68 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Budžetom za 2020. godinu za tekuće doznake za borački dodatak predviđeno je 62,9 miliona KM.

Broj korisnika mjesečnog boračkog dodatka sa stanjem na kraju 2019. godine je 77.099, a procijenjeno je da će u 2020. godini još 6.341 borac ispuniti uslove za ostvarivanje ovog prava.

Vlada Srpske donijela je danas odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2020. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata.