Više od dvije decenije srpski logoraši čekali su sudsku pravdu, da bi onu koju im je 5. jula prošle godine isporučio Sud BiH, dočekali s ogorčenjem. Za hapšenja i zatvaranja oko 500 Srba, među kojima su bili maloljetni, žene, starci – zlostavljanja i premlaćivanja, izgladnjivanja i odvođenja na prinudni rad, gdje su maltretirani i ubijani, osmorica optuženih osuđeni su na kazne od svega pet do 10 godina.

Zoran Aćimović, bivši logoraš u “Silosu”, rekao je prije godinu dana da takva presuda vodi narode opet u sukobe, jer je lično bio zatočenik sva tri logora, kao i njegov otac i majka (60). Gledao je kako mu oca i brata prebijaju.

Nedeljko Magazin, takođe bivši logoraš u “Silosu”, potvrdio je da je preživio torturu, glad, jad i zlo, zbog čega je za takvu presudu istakao da je “nikakva”.

Godinu kasnije, prvostepena presuda je ukinuta. Uvažena je žalba Tužilaštva BiH, ali i žalbe odbrane dvojice optuženih Mustafe Đelilovića i Halida Čovića, potvrđuje Čovićeva odbrana. Glavni pretres biće ponovo održan, i to pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH, odnosno sudijama koje su i ukinule prvostepenu presudu.

Vinko Lale, bivši logoraš u “Silosu” i sekretar Udruženja logoraša regije Birač-Bratunac, naveo je da očekuju da drugostepeno apelaciono vijeće donese pravičnu presudu i da kazna od 60 godina u prvostepenoj presudi bude povećana, kako bi žrtve na kraju buile zadovoljne presudom i dobile satisfakciju.

Nadaju se srpski logoraši da je prvostepena presuda oborena na osnovu žalbe Tužilaštva, te da će u ponovnom postupku biti uvaženi dokumenti i činjenice, propuštene u prvostepenom.

Lale je istakao da su oni ukazali na neke nedostatke u prvostepenom procesu i da je očekivano da Sud treba da preispita njihovu žalbu i uzme u obzir te podatke i činjenice.

– Јer, u ovom slučaju bila je očita povreda činjeničnog stanja u samom procesu – naglasio je Lale.

Isticali su u više navrata srpski logoraši da je na optuženičkoj klupi za “Silos” trebalo da bude mnogo više ljudi, nadali se da bi ovaj predmet mogao otvoriti mogućnost za nastavak istraga i nove optužnice. Prema njihovim podacima, kroz ovaj logor prošlo je blizu 700 osoba, dok su direktno ili indirektno u “Silosu” i oko njega ubijena i umrla 24, odnosno 28 logoraša.