Foto: SRNA

“Optužnica je potpuno izmišljena. Izjašnjavam se da nisam kriv”, rekao je Savčić sudiji za prethodno saslušanje.

Sud BiH je 13. januara potvrdio optužnicu protiv nekadašnjeg komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Milomira Savčića.

Na prijedlog Tužilaštva BiH, Sud je Savčiću zabranio da obavlja dužnost predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske /BORS/ i nastupe u medijima u dijelu koji se odnosi na predmet suđenja.

Generalu je izrečena i zabrana napuštanja BiH i naloženo oduzimanje putnih isprava.

Savčićev branilac, advokat Miodrag Stojanović dostavio je 6. februara Sudu BiH žalbu na izrečene mjere zabrane.

Stojanović je ranije rekao Srni da je obrazloženje rješenja u dijelu koji se tiče zabrane obavljanja dužnosti predsjednika BORS-a neosnovano, neargumentovano i maliciozno.

Prema njegovim riječima, to obrazloženje je neshvatljivo jer Sud nije provjerio da li se na listi svjedoka Tužilaštva BiH nalazi ijedan član BORS-a, kao ni na osnovu čega oni izvode takav zaključak.

“Takav zaključak su izveli na osnovu pretpostavke pretencioznosti da li će se neki svjedok plašiti da Savčić to neće zloupotrijebiti. Savčić nijednom borcu ne daje prava, ni obaveze, već organ Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Prema tome, šta on ima sa pravima boraca da bi oni mogli da se plaše da će im oduzeti ta prava”, rekao je Stojanović.