Galijašević je napomenuo da to Srbija, kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, može da uradi jer se tom sudu mogu obratiti samo države članice UN.

– Srbija mora zatražiti da se donese obavezujuće mišljenje o povratku normi Dejtonskog sporazuma koje su nelegalno promijenjene i isključene iz političko-pravne prakse BiH. Srbija tu ima svjedoka pravnog i političkog nasilja, a to je Republika Srpska kao potpisnik svih 11 aneksa Dejtonskog sporazuma – istakao je Galijašević.

Prema njegovim riječima, odgovor iz BiH na tužbu Srbije ne bi mogao biti poslat Sudu pravde u Hagu, jer mora da bude usaglašen između entiteta.

On je ukazao da se u tužbi mora naglasiti da instrument međunarodne politike koji je stvorila Velika Britanija u Londonu i nazvala ga Savjet za implementaciju mira ne postoji ni kao riječ, ni kao pojam, ni kao organ.

– Taj prljavi instrument su preuzeli i Nijemci, poslije godinu i po na konferenciji u Bonu, pa su se tako uključili u potpuno neprimjeran uticaj kojim se mijenjao Dejtonski sporazum – dodao je Galijašević.

Prema njegovim riječima, ključne promjene su izvršene u dva aneksa – Aneksu 10 u kome je implementacija civilnog sporazuma i u Aneksu četiri, koji je zapravo Ustav BiH.

– Oba aneksa su mijenjana samovlašćem visokih predstavnika, koji su mijenjali Ustav BiH, bili zakonodavci, donosili razne procese, ljudima zabranjivali da se bave politikom, da rade svoj posao – podsjetio je Galiješević.

On je naveo da su, sa druge strane, promjene vršene i putem Ustavnog suda, koji se pojavio kao neko ko mijenja Ustav, formira i donosi vlastite norme, iako je njegova uloga samo da tumači Ustav i daje mišljenje o određenim procesima, stavovima, odlukama i zakonima o njihovoj usklađenosti sa Ustavom.

– Naravno, Ustavni sud BiH je karikatura. Znamo da nam je Evropski dom za ljudska prava poslao jednog Albanca da nas uči evropskoj pravnoj i političkoj misli, ustavnoj praksi i da nam tumači i mijenja Ustav – ukazao je Galiješević.

On je rekao da i Republika Srpska ima jedan mehanizam koji nije iskoristila, a to je da se pojavi pred Komisijom za međunarodno pravo UN gdje se javljaju akteri međunarodnih ugovora koji nemaju državno-pravni subjektivitet nego su članice ili entitet države ili su zaraćena strana.

– Na političkom polju vidimo da sarajevska elita nema ideju i da su joj sva diplomatska vrata u Evropi zatvorena. Sa njima komuniciraju trećerazredne diplomate koje šalju Amerikanci, Britanci i Nijemci – istakao je Galijašević.