Foto: RTR

Na današnjoj 19. vanrednoj telefonskoj sjednici Savjeta ministara odlučeno je da će ova grupa, između ostalog, koordinisati aktivnosti svih nivoa vlasti u BiH u vezi sa definisanjem socio-ekonomskih mjera za odgovor na krizu izazvanu pandemijom kovid -19.

“Takođe, koordinisaće aktivnosti svih nivoa vlasti radi obezbjeđenja finansijskih sredstava za sve nivoe vlasti putem mobilizacije domaćih fondova i strane finansijske pomoći, uključujući i pomoć Evropske unije”, navodi se u saopštenju iz Savjeta ministara.

Članovi Grupe za socio-ekonomski odgovor na krizu izazvanu pandemijom, osim predsjedavajućeg Savjeta ministara, biće članovi Fiskalnog savjeta BiH, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara, kao i članovi Stalnog odbora za finansijsku stabilnost.