“Na osnovu prikupljenih dokaza i obavještenja postoje osnovi sumnje da su ova lica od marta 2013. do marta 2018. godine na području grada Trebinja izvršili ova krivična djela na način što su naručivali izradu falsifikovanih računa kod prvoosumnjičenog čiji su inicijali V.P. u namjeri da ih upotrijebe kao prave, te izrađene falsifikovane račune podnosili u pravna lica u kojem su zaposleni, gdje su računi i putni nalozi potpisani i ovjereni od odgovornih lica. Te račune su u nadležnoj blagajni upotrebljavali kao prave, dovodeći ovlaštena lica u zabludu da izvrše nezakonitu isplatu, te naplaćivali putne troškove /dnevnice, troškove noćenja, putarine, parking karte…/”, ističe se u sopštenju iz MUP-a.

Ova lica su na taj način za sebe pribavili protrivpravnu imovinsku korist u iznosu od 776.649 KM, oštetivši za taj iznos pravna lica u kojima su zaposleni.

U saopštenju je navedno da je riječ o licima čiji su inicijali V.P. /Trebinje/, D.P. /Trebinje/, V.V. /Gacko/, D.Ć. /Gacko/, D.Š. /Gacko/, M.V. /Gacko/, V.L. /Gacko/, R.Š. /Gacko/, A.M. /Gacko/, T.B. /Gacko/, NJ.R. /Gacko/, LJ.V. /Bileća/, O.K. /Nevesinje/, D.P. /Trebinje/, D.L. /Trebinje/, A.V. /Trebinje/, S.Š. /Trebinje/, S.Č. /Trebinje/ i M.M. /Trebinje/.

Srna nezvanično sazanje da je riječ o licima Vukašin Popović, penzioner, Drago Pikula, zaposlen u Ekologija i bezbjednost Trebinje, Vojislav Vuković, Rudnik i Termoelektrana /RiTE/ Gacko, Dragan Ćeranić, RiTE Gacko, Dragan Šupić, RiTE Gacko, Miroslav Vuković, zaposlen u opštini Gacko, Vladimir Lalovac, zaposlen u opštini Gacko, Radenko Šolaja, RiTE Gacko, Aleksandar Milović, zaposlen u opštini Gacko, Todor Bogdanović, RiTE Gacko, NJegoslav Rajković, zaposlen u opštini Gacko, LJubo Vuković, zaposlen u Skupštini opštine Bileća, Obrad Kovačević, RiTE Gacko, Danilo Petrović, Hidroelekrane na Trebišnjici, Dragiša Lackanović, Elektroprivreda Srpske /ERS/, Trebinje, Aleksandar Vuković, ERS, Slavko Šukić, Elektro-Hercegovina, Slaviša Čečur, Hidroelekrane na Trebišnjici i Maksim Milinović, Hidroelektrane na Trebišnjici.