Pozivajući se na izvještaj o napretku, koji će biti danas predstavljen, list prenosi da je konstatovano da BiH još nije ispunila svih 14 neophodnih reformskih prioriteta, ali je ostvarila značajan napredak.

Slično kao u Ukrajini i Moldaviji, koje su 23. juna dobile status kandidata, BiH mora još ispuniti niz reformskih ciljeva prije nego što konkretno pristupni pregovori mogu započeti otvaranjem pregovaračkim poglavljima.

Međutim, kao zvanični kandidat za pristupanje, zemlja će dobiti velike iznose finansijske podrške iz Brisela u okviru takozvane pretpristupne pomoći.

Za razliku od BiH, navodi Velt, izvještaj Komisije o napretku Turske je veoma kritičan.

– Pregovore o pristupanju sa Turskom i dalje karakteriše zastoj. Turska nije preokrenula negativan trend udaljavanja od Evropske unije. Postoji ozbiljno nazadovanje u oblastima demokratije, vladavine prava, osnovnih prava i nezavisnosti pravosuđa. Dijalog o ovim pitanjima ostaje sastavni dio odnosa EU i Turske – navodi se u izvještaju.

Istovremeno Komisija ističe važnu stratešku ulogu Turske.

– EU ima strateški interes za stabilno i sigurno okruženje u istočnom Mediteranu i za razvoj odnosa sa Turskom zasnovanih na saradnji i obostranim interesima. Istovremeno EU je takođe spremna da brani svoje interese i interese država članica – poručuje Brisel.