Borelj je napomenuo da je osiguranje sprovođenja izbora u skladu sa evropskim standardima ključni prioritet iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

– Prema preliminarnim rezultatima i zaključcima posmatračke misije OEBS/ODIHR-a, izbori su, ukupno posmatrano, bili konkurentni i dobro organizovani, ali obilježeni nepovjerenjem građana u javne institucije i retorikom zasnovanom na etničkim podjelama – istakao je Borelj.

EU ohrabruje nadležne organe da se pozabave navodima o nepravilnostima s ciljem jačanja povjerenja u izborne rezultate i izbornu administraciju.

On je dodao da je EU primila k znanju odluku Kristijana Šmita da na dan izbora izmijeni Ustav Federacije BiH /FBiH/ i Izborni zakon BiH.

U saopštenju Delegacije EU u BiH se dodaje da nakon potvrde rezultata izbora, EU očekuje od svih političkih aktera da preuzmu punu odgovornost i sarađuju na brzom uspostavljanju funkcionalnih zakonodavnih tijela i vlada na nivou BiH, entitetskom i kantonalnom nivou i koje će se fokusirati na reforme na putu ka EU na koje su se lideri stranaka u BiH obvezali u Briselu 12. juna, uključujući i ustavnu i izbornu reformu.

U tom smislu EU poziva na duh saradnje među novoizabranim liderima u BiH.

Evropski savjet je 23. juna izjavio da je spreman dodijeliti kandidatski status BiH i s tim ciljem pozvao Komisiju da izvijesti o sprovođenju 14 ključnih prioriteta uz poseban osvrt na one koje čine suštinki set reformi.

EU ponavlja nedvosmislenu opredijeljenost evropskoj perspektivi BiH, kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje, navedeno je u saopštenju.