On je ocijenio da se Pamer već neko vrijeme ponaša krajnje nediplomatski – kao učesnik na političkoj sceni, a ne predstavnik strane zemlje.

“Ono što se sada u poslednjoj fazi dogodilo, prešlo je sve granice pristojnosti i predstavlja potpunu eskalaciju takvog nediplomatskog ponašanja, koje podrazumeva gaženje svih modernih demokratskih i evropskih vrednosti”, rekao je Anđelković Srni.

Prema njegovim riječima, Pamer zaboravlja da “ambasador nije strani guverner i strani namesnik, već predstavnik svoje države”.

Anđelković je istakao da je riječ o predstavniku držve koja je nekada bila okupator u BiH, pa takvo ponašanje podsjeća građane da “neki u Beču i dalje misle da je u pitanju stara Austrougarska i njena okupaciona politika u BiH”.

“Nadam da to nije stav i zvaničnog Beča, već samo određenih krugova kojima pripada ambasador, a to onda podrazumeva reakciju zvanične Austrije i povlačenje ambasadora, koji je za tu zemlju jedna vrsta geopolitičke sramote, jer podseća svet na mračnu prošlost Austrije i potpuno negira sve ono za šta se Austrija danas navodno zalaže”, zaključio je Anđelković.

Predsjednik Republike Srpske uputio je juče pismo Pameru u kojem je naveo da odbija susret sa njim, jer je, kako je naglasio, kao diplomatski predstavnik Austrije u BiH činio sve da do željene saradnje ne dođe.