U zapisniku sa sastanka, koji je održan prije 30. juna, a koji je Fond objavio danas, članovi ekspertskog tima iz BiH naveli su da se lokacija nalazi 800 metara od granice, te da prisustvo skladišta ima veći uticaj na BiH s obzirom na naseljenost stanovništva u zoni uticajnih faktora koji su analizirani prilikom izbora lokacije.

Iz Fonda su poručili da se na ovom zahvatu ne predviđa odlaganje radioaktivnog otpada, niti skladištenje ili odlaganje istrošenog nuklearnog goriva.

Predstavnici Fonda su izjavili da sve aktivnosti uspostavljanja centra na lokaciji Čerkezovac planiraju da sprovode u skladu sa međunarodnim ugovorima i konvencijama čije su potpisnice obje zemlje, regulativama EU, Nacionalnom programom sprovođenja Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, hrvatskim propisima, te standardima i preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju /IAEA/.

Iz ekspertskog tima BiH su naveli da će sprovoditi aktivnosti u skladu sa IAEA standardima, Arhuškom, Espoo konvencijom i protokolom na Espoo i drugim važećim međunarodnim propisima. 

Članovi ekspertskog tima tražili su da im se omogući praćenje stanja i aktivnosti istraživanja na lokaciji, definisanja nultog radiološkog stanja, izrada dokumentacije za potrebe izdavanja dozvola za izgradnju centra i ocjenu prihvatljivosti rezultata po sprovedenim specifikacijama vezanim za studiju zaštite životne sredine i detaljnih projekata objekata centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Strane su se saglasile da se određenom broju eksperata ekspertskog tima omogući posjeta lokaciji centra, a detalji i termini će biti dogovoreni naknadno.

Dogovoreno je da će Fond ekspertskom timu dostaviti idejno rješenje centra.

Strane su saglasne da će Fond pripremiti i dostaviti metodologiju sprovođenja monitoringa za definisanje nultog stanja radioaktivnosti kako bi se kompatibilna metodologija primijenila i za definisanje nultog stanja na području uz rijeku Unu u BiH.

– Zahtjev za prisustvo eksperata iz BiH i učestvovanje prilikom izvođenju ključnih istraživanja na lokaciji centra zbog povjerenja javnosti u BiH, treba uputiti zvaničnim putem preko Ministarstva inostranih poslova – navedeno je u zaključcima sa sastanka.

Objašnjeno je da su do sada sprovedene samo prospekcije terena, dok će se glavnina mjerenja i istraživanja, istražna bušenja, započeti tek nakon provjere minski sumnjivih područja.

U zaključku je navedeno i da su programe istraživanja i definisanja nultog stanja radioaktivnosti izradili hrvatski stručnjaci, a sprovode ih oni koji su taj posao dobili na javnom pozivu.

Dogovoreno je da će se sastanci ekspertskog tima i predstavnika Fonda planirati tromjesečno, ili po potrebi češće, uz prethodnu najavu tri sedmice prije.

Takođe je dogovoreno da će se za sastanke unaprijed dogovoriti teme kako bi obje strane mogle pozvati stručnjake za određenu oblast.

Sastanku o uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori su prisustvovali članovi tima iz BiH Neđo Đurić, Јelena Marinković, Marinko Zeljko, Velimir Čuković i Emir Dizdarević, te predstavnici Fonda Hrvoje Prpić, Zdenko Vrankić, Andrea Rapić i Goran Kukmanović.