U posjedu redakcije portala Princip News je Ugovor o radu bivšeg Visokog predstavika u BiH Kristijana Švarc Šilinga. Izvor našeg portala tvrdi da se odredbe ugovora nisu mijenjale, te da je osnovna plata 17 053 evra.

U ugovoru je predviđena i naknada za putne troškove i inostrano zdravstveno osiguranje.

Ovaj ugovor 2007. godine potpisao je tadašnji Visoki predstavnik u BiH Kristijan Švarc Šiling

Objavljujemo i plate ostalih zaposlenih u OHR-u.

Iste plate nemaju državljani BiH i stranci.

I stranci i domaći raspoređeni su na različite poslove koje su podijeljeni u 11 kategorija.